คลังเก็บป้ายกำกับ: sexybaccarat

ฝ่ายค้านถูกหาว่ามโนเมื่อมีการพูดถึงคนตกงานจากสถานการณ์โควิค จำนวน 8 ล้านคน 

        ฝ่ายค้านถูกหาว่ามโน ก่อนหน้านี้ทางด้านฝ่ายค้านได้มีการออกมาพูดถึงจำนวนคนตกงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาว่าประเทศไทยตอนนี้มีผู้ตกงานสูงถึงเกือบ 8 ล้านคนแล้วซึ่งหลายฝ่ายต่างก็มองว่าควรจะหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานอย่างเร่งด่วนสถานการณ์ของประเทศไทย

ตอนนี้ในเรื่องของการระบาดนั้นสามารถควบคุมได้แล้วและธุรกิจต่างๆก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วดังนั้นเหลือเพียงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ควรจะต้องมีการเร่งแก้ไขและปรับปรุงให้สามารถกลับมาดีเหมือนเดิมเพื่อที่สถานการณ์การเงินภายในประเทศจะได้เข้าสู่สภาวะปกติและคนตกงานก็จะได้ลดน้อยลงนั่นเองอย่างไร

ก็ตามจากข้อมูลที่ทางฝ่ายค้านได้ออกมาพูดจำนวนคนตกงานในครั้งนี้ทางด้านรัฐบาลเองก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องจำนวนคนตกงานเช่นเดียวกันว่าฝ่ายค้านนั้นพูดเกินจริงและข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเพียงแค่ข้อมูลมโนของทางฝ่ายค้านเองเท่านั้น

โดยทางรัฐบาลยืนยันว่าเช็คจากกรมกระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายค้านถูกหาว่ามโน จำนวนคนตกงานไม่ได้มากถึง 8 ล้านคนอย่างที่ทางฝ่ายค้านพูดถึงเพราะทางด้านกระทรวงแรงงานตรวจสอบแล้วมีแค่ 700 กว่าคนเท่านั้นและทุกวันนี้ทางด้านรัฐบาลเองก็หาแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชน

โดยออกโครงการต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนอยู่เป็นระยะทางในเรื่องของประสานงานการลดดอกเบี้ยกับทางธนาคารให้กับประชาชนอีกด้วยอีกทั้งหากใครมีหนี้สินต่างๆก็มีการประสานงานให้มีการประนอมหนี้สินกับทางธนาคารดังนั้นมีความเชื่อใจได้ว่าในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนั้น

รัฐบาลให้มีความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และตอนนี้ทางด้านกรมจัดหางานเองก็มีการประสานงานเกี่ยวกับทางด้านตลาดแรงงานเพื่อหางานที่เหมาะสมให้กับประชาชนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตจะมีการรับสมัครงานมากขึ้นทำให้จำนวนผู้ที่ตกงานนั้นก็ลดลงเช่นเดียวกัน

          สำหรับจำนวนคนตกงานนั้นหากพูดถึงเนื้อเรื่องของจำนวนคน 8 ล้านคนเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าจำนวนคนตกงานจริงๆแล้วมีมากถึง 800 คนหรือไม่แต่ถ้าเกิดพูดถึงข้อมูลที่กระทรวงแรงงานบอกว่ามีคนตกงานเพียงแค่ 7 แสนคนเท่านั้นไม่สามารถวัดได้

เพราะกระทรวงแรงงานวัดจากคนที่ไปแจ้งกับกรมจัดหางานเท่านั้นว่าตนเองนั้นตกงานแต่ที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้ทุกคนไม่ได้มีการไปแจ้งกับกระทรวงแรงงานเหมือนกันหมดบางคนก็ไม่ได้แจ้งบางคนก็แจ้งเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวเลข 7 แสนคนที่ทำกระทรวงแรงงานเอามาพูดนั้นจึงยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะแน่นอนว่าจำนวนคนตกงานในประเทศไทยตอนนี้มากกว่า 7 แสนคนอย่างแน่นอน

 

ได้รับสนับสนุนโดย.    sexybaccarat