คลังเก็บป้ายกำกับ: แจ้งฝาก-ถอน ufabet

การพัฒนาด้านแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวในยุค New Normal

หลังจากตอนนี้ที่แต่ละประเทศเริ่มมีการเปิดรับและผ่อนปรนมาตรการการปิดกั้นของประเทศตัวเองกันมากขึ้นเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกได้เดินต่อกันได้นั้น การพัฒนาด้านแพลตฟอร์ม สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างเม็ดเงินในประเทศได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว

ซึ่งในเวลานี้แต่ละภาคส่วนในหน่วยงานของรัฐบาลโดยเฉพาะกรมการท่องเที่ยวเริ่มที่จะมีการขยับและผลักดันความช่วยเหลือให้กับสถานที่พัก โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดไปจนสถานบริการทั้งร้านเครื่องดื่มและร้านอาหารเพื่อช่วยสร้างแพลตฟอร์มที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆ

การพัฒนาด้านแพลตฟอร์ม กับท่องเที่ยวที่ต้องปรับพฤติกรรมเป็นการเที่ยวแบบ New Normal

โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ต้องมองเป็นลำดับต้นๆเลย คือในเรื่องของกำลังคน ด้าน Health & Wellness และ Digital Transformation ที่จะต้องช่วยเพิ่มทักษะพวกนี้ให้กับสถานที่ต่างในด้านโรงแรมที่พัก และจุดท่องเที่ยว

ซึ่งการท่องเที่ยวเองนั้นก็ได้เตรียมกำลังคนที่จะเข้าไปคอยช่วยดูแลให้ความรู้และความปลอดภัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าจะมีคนจากทั่วโลกรวมถึงคนไทยด้วยกันเองนั้นเริ่มออกท่องเที่ยวและใช้บริการกันมากขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้ทางกรมการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายไว้ว่าเป็นยุทธศาสตร์อีกหนึ่ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินให้ไหลเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมไปถึงการหมุนเวียนของเงินในประเทศเองจากนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มองถึงจุดประสงค์ของการทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทยที่แยกออกไว้เป็นสองส่วนหลักๆ

คือ ส่วนของการสร้างได้ให้กับคนไทย และช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อที่จะได้มีการกระตุ้นด้านการบริโภคในด้านภาคของประชาชนในส่วนของการเดินทางภายในประเทศไทยเอง อีกส่วนก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่จากฐานการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย

ตามแต่ละจังหวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจะเป็นตัวช่วยสร้างสมดุลเของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมามีชีวิตและชีวาอีกครั้ง ซึ่งทางการท่องเที่ยวเองนั้นก็จะมีแผนการรองรับในด้านการตลาดสำหรับส่วนนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ก้าวไปอย่างมั่นคง ด้วยสูตร 5R ที่ประกอบไปด้วย

Reboot คือการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

Rebuild คือปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวระหว่างประเทศ

Rebrand คือการสื่อสารการตลาดด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวในยุคนี้

Rebound คือการกระตุ้นในการตลาดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นกลับมาและท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

Rebalance คือการปรับสมดุลเพื่อความยั่งยืน โดยการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวจากโควิด19

 

สนับสนุนโดย.  แจ้งฝาก-ถอน ufabet

พิษ covid รอบ 2 เล่นงานไทยแอร์เอเชียแล้ว

           มีการประกาศออกมาจากบริษัทไทยแอร์เอเชีย  เล่นงานไทยแอร์เอเชีย ที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับสายการบินในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของเหล่าบรรดาคณะกรรมการและผู้บริหารต่างๆ  โดยการออกมาเผยแพร่ข้อมูลในครั้งนี้ระบุเป็นข้อมูลของวันที่ 19 เดือนมกราคม ปีพศ 2564    โดยสิ่งที่คณะกรรมการของบริษัทไทยแอร์เอเชียได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนั้นเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรของบริษัท

             เนื่องจากว่าสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งที่ 2 นี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทไทยแอร์เอเชียเป็นอย่างมาก  เล่นงานไทยแอร์เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินนั้นเรียกได้ว่ามีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก

ซึ่งสามารถดูได้จากข้อมูลที่ทางสนามบินตามจังหวัดต่างๆได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้โดยสารที่ไปใช้บริการที่สนามบินอย่างเช่นที่สนามบินขอนแก่นก็เคยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้โดยสารที่ลดจำนวนลงเกินกว่า 50%  ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อผู้โดยสารมีจำนวนน้อยลงก็จะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่มีการบินเดินทางระหว่างจังหวัดนั่นเอง 

         และผลกระทบดังกล่าวนี้เองที่ส่งผลทำให้ทางผู้บริหารได้มีการสรุปออกมาแล้วว่าทางสายการบินไทยแอร์เอเชียจะมีการลดค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ที่จำนวนผู้โดยสารนั้นมีร้อยโดยจะระบุให้พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียทุกคนสามารถที่จะทำการหยุดงานโดยที่จะไม่ได้รับเงินค่าจ้าง 

ซึ่งระยะเวลาที่ให้หยุดงานนั้นไทยแอร์เอเชียกำหนดไว้อยู่ที่ 4 เดือนก่อนแต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานบางคนจะยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เหลือปฏิบัติงานงั้นจะกำหนดเอาไว้แค่เพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนอกเหนือนั้นก็จะให้ทำการหยุดงานทั้งหมด

          โดยทางบริษัทแอร์เอเชียมองว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะมีการจัดงานแต่อย่างใดแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารและตัวพนักงานเองเพราะในขณะนี้  เมื่อไม่มีผู้โดยสารพนักงานก็จะไม่ได้มีงานที่จะทำ

ดังนั้นในช่วง 4 เดือนนี้ทางพนักงานสามารถงดมาปฏิบัติงานที่บริษัทและสามารถหางานพิเศษทำชั่วคราวในช่วงที่หยุดปฏิบัติงานนี้ได้โดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเป็นพนักงานของไทยแอร์เอเชีย และแน่นอนว่าถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่พนักงานทั้งหมดของไทยแอร์เอเชียก็สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติเช่นเดิม  

           สำหรับสถานการณ์ที่ทำให้ไทยแอร์เอเชียจำเป็นต้องงานเหล่าบรรดาพนักงานของตนเองเป็นการชั่วคราวนั้นก็เพราะว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิคนั้นมีมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี 2563 ตลอดทั้งปีและยังมีต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ 2564  

ซึ่ง ผลกระทบนี้สร้างความเสียหายให้กับสายการบินเป็นอย่างมากดังนั้นต้องรอให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสได้รับการแก้ไขสายการบินจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ  สถานการณ์ภายในของบริษัทสายการบินแอร์เอเชียถึงจะกลับมาปกติเช่นเดียวกัน      

 

สนับสนุนโดย.    แจ้งฝาก-ถอน ufabet