การขยายตลาดด้วยการต่อสู้กับคู่แข่ง

การขยายตลาดนี้ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทของเราเพียงเท่านั้นที่จะสามารถขยายตลาดได้ การให้คู่แข่งเข้ามาสู้ในตลาดก็สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ใหญ่ขึ้นได้และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้กับบริษัท ในหลายปีที่ผ่านมาที่บริษัทมีการเกิดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากมีการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อเสริมสร้างบริษัทต่างๆให้มีการขยายตัวหรือการสร้างโครงสร้างบริษัทที่มีการอยู่ในปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยให้มีโอกาสในการแข่งขันกับธุรกิจข้างเคียง หากธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด

จะทำให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการหรือใช้ประโยชน์จากบริษัทนั้นๆ เพราะเมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันการจะต้องมีการคิดกลยุทธ์ต่างๆหรือแผนการตลาดออกมาเพื่อดึงดูดใจให้กับลูกค้าแต่ในส่วนของการดึงดูดใจคงหนีไม่ได้ว่าในส่วนของด้านราคาและคุณภาพต่างๆ บริษัททั้ง 2 ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดจะออกสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ถูกลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

ในส่วนของบริษัทของตัวเอง การลงทุนจำนวนมากบางบริษัทก็ยอมขาดทุนเพื่อให้ลูกค้าติดในแบรนด์หรือว่าบริษัทนั้นๆการใช้บริการก็เช่นกัน หากมีการยอมลงทุนหรือว่าขาดทุนก่อนในช่วงแรกอาจจะทำให้ลูกค้ามีความสนใจในการใช้บริการของเราและลูกค้าสนใจในการใช้บริการของเราบ่อยๆ เมื่อเราขึ้นราคาทีละเล็กน้อยลูกค้าก็จะยังสามารถใช้บริการของเราต่อไปได้ในส่วนนี้เองจึงทำให้การแข่งขันที่ดุเดือดที่เราเห็นได้บ่อยๆ

มีการลงทุนอยู่ตลอดเวลาในส่วนของใครที่มีเงินทุนที่มากขึ้นและการทำตลาดที่เหมาะสมจะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้ผลประโยชน์อย่างแน่นอน

เพราะกลุ่มลูกค้าก็ต้องการสินค้าที่มีราคาถูกและบริการที่ค่อนข้างดีมีการสนับสนุนเงินจากนักลงทุนหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มทรัพยากรในการต่อสู้ในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกันในตลาดต่างๆ สิ่งเหล่านี้เองคือการเชื่อมโยงการของธุรกิจกับการแข่งขันรวมถึงการขยายตัวของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ในธุรกิจไหนที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่บริษัท 2 บริษัทนี้มีการแข่งขันกันและเข้ามาใช้บริการหรือบางคนก็ลองใช้บริการในส่วนแรก

ถ้ามีการใช้บริการแล้วชื่นชอบในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งสองนี้จะทำให้กระบวนการต่างๆเข้าสู่ในส่วนที่ การเติบโตของตลาดอย่างนี้เองคือข้อดีว่าทำไมบริษัทที่มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาจะทำให้กลุ่มลูกค้าขยายตัวขึ้นตามกับกำลังในการแข่งขันของทั้งสอง ยิ่งมีการแข่งขันความเข้มข้นในการต่อสู้กันในตลาดมากเท่าไหร่ อุตสาหกรรมนั้นก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน