3 ปัจจัยในการตั้งธุรกิจในต่างประเทศ

 การขยายธุรกิจไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสร้างอัตราหรือมูลค่าในบริษัทให้เพิ่มอีก หรือแม้แต่จะเป็นการทำให้บริษัทลดความเสี่ยงในการเติบโตที่ลดลง รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรต่างๆภายในประเทศต่างๆหรือหากลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้ขยายฐานการตลาดไปได้อย่างไม่รู้จบ

มีหลากหลายวัตถุประสงค์ดังๆที่จะทำให้บริษัทต่างๆมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนในประเทศต่างๆ คือ รายการตั้งสาขาในประเทศต่างๆ สร้างโอกาสในการแข่งขันการแสวงหาผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ 3 ประการใดๆที่จะทำให้มีการตัดสินใจเพิ่มการลงทุนรวมถึงการขยายไปยังสาขาต่างๆเพื่อนำศักยภาพในการทำงานของบริษัทหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการลงทุน

1 การเพิ่มยอดการผลิตหรือยอดขาย การเพิ่มยอดการผลิตยอดขายในบริษัทต่างๆจะต้องมีการหวังผลกำไรที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นไปยังประเทศต่างๆหรือขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆจะทำให้ฐานการผลิต รวมทั้งฐานลูกค้ามีการขยายตัวปรับเพิ่มให้ยิ่งขึ้นในส่วนนี้เองจะต้องมีการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงไปตั้งบริษัทที่มีโอกาสในการทำกำไรให้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในบริษัทต่างๆ

จะต้องมีการไปหาทำเลเพื่อทำธุรกิจใหม่ๆ แสวงหาพื้นที่ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเพื่อทำกำไรให้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้บริษัทหนึ่งมีการทำกำไรในประเทศมากกว่า 100 ล้านแต่ต้องการปรับบริษัทตัวเองให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น เขาจึงจำเป็นต้องมีการขยายสัดส่วนเรานี้ไปยังประเทศต่างๆพบในประเทศไทยไม่สามารถเพิ่มกำไรได้มากเพียงพอกับความต้องการ 

2 ค้นหาทรัพยากรใหม่ๆและโอกาสต่างๆ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในประเทศของตัวเองเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้เติบโตไปได้ เพราะแต่ละประเทศก็มีทรัพยากรที่แตกต่างกันรวมถึงมูลค่าของทรัพยากรเหล่านี้ก็ไม่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการขยายไปยังประเทศต่างๆจะช่วยให้คุณภาพสินค้าหรือการใช้ทรัพยากรลดลง ส่งผลมาถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ

ก็ปรับตัวลดลงมากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น นี่เองเป็นเหตุผลหลักๆว่าทำไมบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องค้นหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทของตัวเองให้มั่นคงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดนั้นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3 เพิ่มโอกาสในการแข่งขันลดความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง บริษัทต่างๆเมื่อเดินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะผ่านสภาวะที่บริษัทเหล่านี้มีความรุ่งเรืองหรือความเติบโตค่อนข้างมาก แต่ผ่านไปไม่นานก็จะกลับเข้าสู่วงโคจรแล้วก็คือการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของบริษัทเหล่านี้ นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องขยายสาขาหรือขยายแผนกของตัวเองไปยังประเทศอื่นๆเพื่อค้นหา โอกาสใหม่ๆ

ในการดำเนินธุรกิจของตัวเองและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ทำให้บริษัทเรานี้ไม่เข้าสู่สภาวะมูลค่าของธุรกิจตัวเองลดลง ในการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอยู่เสมอว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามในการเสี่ยงแต่ละครั้ง ก็มีโอกาสที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตไปได้