คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

โอกาสในการเติบโตของประเทศต่างๆ

การที่ในปัจจุบันมีกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงใน Control อยู่ตลอดเวลาทำให้ประเทศต่างๆ มีความสนใจในการขยายธุรกิจของตัวเองไปยังประเทศอื่นๆ ไม่ว่าในประเทศใดก็มีความต้องการที่จะดึงดูดนักลงทุนหรือแม้แต่จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆให้เข้าไปลงทุนในธุรกิจภายในประเทศนั้นๆ

รวมถึงดึงดูดนักลงทุนให้มีการลงทุนในประเทศของตัวเองเป็นจำนวนมาก เมื่อใดที่ในประเทศนั้นๆมีการลงทุนเป็นจำนวนมากจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่หรือแม้แต่ดึงเศรษฐกิจประเทศนั้นให้ดีมาก

 จึงทำให้ประชาชนต้องมีการตอบสนองอยู่เสมอที่จะดำเนินกิจการหรือเรียนรู้ศักยภาพของการทำงานต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านความรู้และความชำนาญประสบการณ์ในการทำงานต่างๆนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศของตัวเอง รัฐบาลหรือแม้แต่ในส่วนของการเมืองต่างๆก็จะมีการสนับสนุนให้มีการดึงดูดนักลงทุนต่างๆให้เข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองเพราะว่ารหัสประเทศนั้นที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงจะทำให้มีโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้นค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน

 แต่หากประเทศไหนที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมิตรไมตรีที่ดีต่อนักลงทุนหรือประเทศข้างเคียงจะทำให้การลงทุนในประเทศนั้นมีโอกาสที่จะตกต่ำลงทำให้กระแสหรือคลื่นเศรษฐกิจต่างๆของประเทศนั้นตกต่ำ นี่เองจะเป็นเหตุผลว่าทำไมในส่วนของประเทศต่างๆจึงมีการดึงดูดนักลงทุนอยู่เสมอเพื่อให้มีการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นของธุรกิจนั้นๆ

หากมองในมุมที่จะมีการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับบริษัทภายในประเทศนั้นๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเช่นเดียวกัน เพราะถ้ามีการลงทุนร่วมกันระหว่างสองประเทศจะทำให้โอกาสในการที่บริษัทภายในประเทศต่างๆที่มีความต้องการดึงดูดนักลงทุนมีการเติบโต

ไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในประเทศของตัวเองเพิ่มศักยภาพในการผลิตหรือแม้แต่จะเป็นเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้ขยายมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลสายการผลิตได้จะทำให้บริษัทนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตและขยายสาขาและสามารถทำให้ประเทศนั้นมีโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆมากขึ้นไปด้วย นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกระแสโลกจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอ

 นึกว่าประเทศนั้นที่มีการพัฒนาในประเทศที่ค่อนข้างช้าหรือพัฒนาที่ค่อนข้างต่ำแต่หากเมื่อไหร่ที่มีการลงทุนในการทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นฟื้นตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงศักยภาพของผู้คนภายในประเทศที่มีการเรียนรู้และการพัฒนาอยู่เสมอทำให้ประเทศนั้นมีโอกาสในการเติบโต

และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอีกด้วย ตราบใดที่ยังมีนักลงทุนที่สนใจลงทุนอยู่จะทำให้เมื่อไหร่ที่มีการลงทุนแห่งใดก็ตามการดำเนินธุรกิจการนำวัฒนธรรมในการลงทุนและพัฒนาในส่วนนั้นจะทำให้สถานที่ที่มีการลงทุนเติบโตอย่างมั่นคง

 

สนับสนุนโดย   gclub ฝากขั้นต่ำ 20

ผู้บริหารที่ดีจะต้องอาศัยผลงานวิจัยในการบริหาร

การทำงานกับผู้คนมากมายหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทที่ใหญ่โต จำเป็นจะต้องมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน เรานี่เองต้องอาศัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการควบคุมงานต่างๆ สร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในส่วนเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาการพิจารณาในการลงทุน

เพื่อสร้างค่าตอบแทนให้กับบริษัทหรืองานต่างๆในส่วนของบริหารที่ทำให้บริษัทกำหนดทิศทางในการเติบโตของบริษัทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมผู้บริหารจึงจำเป็นต้องอาศัยผลงานวิจัย หรือการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของบริษัทเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างการทำงานที่เหมาะสมให้กับบริษัทนานๆ

การสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมในการวิจัยและการพัฒนา จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง สาเหตุนี้เองจึงทำให้ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากทีมงานหรือผู้ช่วยในการวิจัยงานผู้บริหารจะต้องเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของบริษัท เพื่อควบคุมการทำงานหรือหน้าที่ต่างๆในสายงานบังคับบัญชาของตัวเอง สร้างการพัฒนาหรือผลผลิตในการพิจารณาในการดำเนินงานต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงานลงทุน หรือในงานบริหารก็ตามจึงจำเป็นจะต้องมีทีมวิจัยที่เหมาะสมในการหาข้อมูลและปัญหาต่างๆนำมาวิเคราะห์หาทางออกให้ได้มากที่สุด และในส่วนสุดท้ายจำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ นี่เองที่เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารต่างๆจะเป็น

ในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทต่างๆ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือความรู้ในเรื่องราวต่างๆเพื่อช่วยสร้างทางเลือกให้ได้มากที่สุด ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาบริษัท ถ้ามีการลงทุนที่เหมาะสมในที่ทางเหล่านี้มีการค้นหาข้อมูลและนำมาวิเคราะห์จนเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำให้บริษัทมีกระบวนการต่างๆในการดำเนินงานมุ่งเน้นองค์กร

หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสร้างบริการต่างๆกำหนดทิศทางของบริษัทให้ดำเนินไปในทิศทางไหน ผู้บริหารที่ดีจำเป็นจะต้องมีการค้นหาข้อมูลและเงื่อนไขเวลาให้ได้มากที่สุดนำมาวิเคราะห์ให้บริษัทเกิดผลประโยชน์มากที่สุดในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจในส่วนเหล่านี้จำเป็นจะต้องอาศัยการตัดสินใจในทันที หรือความรวดเร็วในการตัดสินใจในส่วนนี้หาข้อมูลที่มากพอหรือการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต

ว่าถ้าหากเลือกทิศทางต่างๆในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจจะเกิดผลประโยชน์อย่างไรในการทำงานหรือการลงทุน การดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจจำเป็นจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของบริษัทให้ได้มากที่สุดเหล่านี้เองจึงจำเป็นจะต้องอาศัยงานวิจัยหรือความมั่นใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนไปแล้วไม่คุ้มทุนหรือการดำเนินงานต่างๆที่ทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์จึงจำเป็นจะต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดให้กับผู้บริหาร ในการวางโครงสร้างและการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทที่มีการเติบโตจะต้องมีการขยายสาขา

หาบริษัทที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และสามารถประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกมากนักเพราะในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นจำนวนมาก และมีอัตราการเติบโตเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันบ้างธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมีมูลค่าของบริษัทเริ่มต้นจากมีมูลค่า 1 ล้านสามารถกระโดดไปเป็น 100 ล้านได้ภายในข้ามคืน นี่เองจะเป็นสาเหตุว่าทำไมในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

และมีอัตราการประสบความสำเร็จของธุรกิจเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากจะทำให้ธุรกิจเรานี้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องมีการขยายธุรกิจอยู่เสมอ เขาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดหากมีการประกอบธุรกิจไปสักพักจะเข้าสู่วงโคจรของการทำธุรกิจ นั่นก็คือเมื่อธุรกิจที่มีการประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างมากจากนั้นเมื่อไปถึงจุดสูงสุดสักพักก็จะมีการลดถอยของรายได้รวมถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจ

นี่จะเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมจะต้องขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆรวมถึงแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆนำมาประกอบธุรกิจต่างๆให้มีการเติบโตอยู่เสมอ เหล้านี้เองจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าใครที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จจะมีคนแนะนำให้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆหรือหาคู่ค้าในประเทศต่างๆที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

การที่มีบุคลากรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาร่วมมือกันทำหรือช่วยกันทำโครงการต่างๆจะทำให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพมากพอรวมถึงมีการประกอบกิจการต่างๆไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เมื่อมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประเทศนั้นและนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาร่วมกับธุรกิจของตัวเองมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทำงานอยู่เสมอจะทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตามอย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการขยายขอบเขตอยู่เสมอในการขยายฐานลูกค้า หากมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมและนั้นการแข่งขันที่เข้มข้นและมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงจะทำให้กลุ่มลูกค้ามีการขยายปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้บริการต่างๆก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน นี่เองจะเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจต่างๆที่มีการเติบโตเป็นจำนวนมาก

หรือมีการประสบความสำเร็จสักพักจะต้องมีการขยายไปยังธุรกิจต่างๆ หากธุรกิจเหล่านี้ไม่มีการพัฒนาหรือการเติบโตไปยังประเทศอื่นอาจจะทำให้รายได้ของธุรกิจนั้นลดลงและอัตราการเติบโตก็ลดลงเช่นเดียวกันจึงทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆทำให้ธุรกิจเรานั้นเติบโตอยู่เสมอและสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบกิจการใหม่ๆการไปค้นหาสถานที่ใหม่ๆ อาจจะทำให้ได้ข้อมูลรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่สามารถนำมาใช้พัฒนาของในประเทศของเรา 

ความสำคัญของการกำหนดกรอบงานวิจัยในองค์กร

การวิจัยเพื่อหาข้อสรุปหรือหาข้อที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเรื่องที่หลายๆบริษัทจำเป็นต้องมีการศึกษาและขยายขอบเขตเพื่อให้เข้าใจถึง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสินค้าต่างๆหรือในรูปแบบของการปฏิบัติในองค์กร สิ่งเหล่านี้เองงานวิจัยจึงต้องกำหนดจุดมุ่งหมายและเพิ่มขอบเขตให้ถูกต้อง เพื่อทำให้งานวิจัยในแต่ละบริษัทตอบสนองกับความต้องการของบุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาไปอย่างที่ทางต่างๆ

การเรียนรู้และหาทฤษฎีใหม่ๆในงานวิจัยหาข้อเท็จจริง ในส่วนของการทำงานและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในองค์กรต่างๆมีการหาข้อสรุปหรือหาข้อมูลต่างๆรวบรวมปัญหา เพื่อหาจุดมุ่งหมายของการวิจัยให้ได้มากที่สุด และนี่คือพื้นฐานของการวิจัยในบริษัทการนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการพัฒนาสินค้ารูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายการนำทฤษฎีต่างๆมาใช้ร่วมกับการเพิ่มศักยภาพในการทำงานถือเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้งานวิจัยจึงเป็นคำตอบได้หลายๆสิ่ง

แต่ละบริษัทที่มีการประยุกต์ใช้เรื่องราวต่างๆงานวิจัยหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการตามความเหมาะสม การพัฒนาและขยายขอบเขตในการผลิตการวิจัยจึงสามารถทำให้ช่วยในส่วนต่างๆได้ การกำหนดกรอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากเมื่อมีงานวิจัยต่างๆแต่ไม่สามารถกำหนดกรอบความรู้ได้หรือส่วนประกอบต่างๆ คนที่ดำเนินงานอยู่ไม่สามารถทำได้อย่างร่วงและตรงต่อเป้าหมาย

นึกว่าจะเป็นการเพิ่มขยายอุตสาหกรรมหรือการเพิ่มศักยภาพในการทำงานก็ถือว่าจำเป็นต้องหาข้อมูลในเชิงลึก ในตัวของความต้องการผู้บริโภคหรือผู้รับบริการก็ตาม นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์ความรู้ต่างๆในบริษัทหาข้อสรุปและข้อเท็จจริงให้ได้เหมาะสมที่สุด ในส่วนของผู้บริหารที่มีความรู้จำเป็นจะต้องควบคุมสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรอบความคิดที่จะร่วมในงานวิจัย

 

เพื่อหาคำตอบของสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือจะเป็นในส่วนของขอบเขตในการคาดเดาว่าองค์กรในต่อไปจะมีทิศทางอย่างไร อัตราการผลิตเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่จะพัฒนาในส่วนของบุคลากร ที่มีความสำคัญในบริษัทอย่างมากเพราะในส่วนเหล่านี้จะนำข้อมูลที่ได้พัฒนาหรืองานวิจัยที่ซับซ้อนมาใช้ทำให้บริษัทมีการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในส่วนนี้เองจะช่วยให้แก้ไขปัญหาของการบริหารและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ควบคุมปัญหาที่ก่อให้เกิดการควบคุมไม่ได้และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมากที่สุดในโลกเรานี้

จะมีกระบวนการในการทำงานเพื่อมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างโครงสร้างต่างๆของบริษัทขึ้นมา ในส่วนนี้เองจำเป็นอย่างมากว่าหาจุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือข้อสรุปต่างๆหากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมอาจจะทำให้กระบวนการวิเคราะห์หรือการวิจัยไม่สามารถควบคุมอยู่ในกรอบได้และไม่ตรงกับความต้องการ แล้วสิ่งที่บริษัทกำลังกระทำอยู่ณขณะนี้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจและกำหนดกรอบตั้งแต่ตอนเริ่มที่จะมีการวิจัยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ขอขอบคุณ  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อดีของการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ

บริษัทต่างๆที่มีโอกาสในการเติบโตในสภาวะหรือในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆ นึกว่าในประเทศไทยก็มีธุรกิจมากมายที่จะต้องค้นหาทรัพยากรต่างๆมาดำเนินกิจการของตัวเองให้มีความพัฒนาหรือแม้แต่ศักยภาพในการแข่งขันอยู่เสมอ และยิ่งในปัจจุบันไม่ว่าประเทศใดก็ต้องเปิดรับนักลงทุนมากมายเข้ามาในประเทศตัวเองการที่มีนักลงทุนเข้ามาประเทศของตัวเองนั่นหมายถึงว่าจะทำให้ประเทศนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศก็ดีมากยิ่งขึ้น

 หากจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าหนึ่งประเทศเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่ว่าประเทศนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถเอามาเดินงานธุรกิจได้ และมีนักลงทุนจำนวนมากลงเป็นเงินต่างๆเข้าไปในอุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าต่างๆภายในประเทศนั้นก็จะทำให้ประเทศนั้นสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ พอมีเงินทุนเข้าไปหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเองนี่เองคือความสำคัญว่าหากธุรกิจนั้นๆหรือประเทศนั้นๆ

ที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจหรือมีเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบต่างๆของประเทศของตัวเอง จำเป็นจะต้องดึงดูดนักลงทุนต่างๆเข้าไปลงทุนในประเทศเองเพราะหากมีการหมุนเวียนเป็นจำนวนมากจะทำให้เศรษฐกิจสามารถที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ของประชาชนในประเทศของตัวเองรวมถึงศักยภาพในการแข่งขันให้มันยิ่งขึ้น

 ประเทศไหนที่ไม่มีการลงทุนหรือมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้ประเทศนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนประชาชนไม่ค่อยมีเงินที่จะมาใช้จ่าย เพราะถ้าหาก 1 ครั้งที่มีการสร้างโรงงานขึ้นในเขตใดก็แล้วแต่จะทำให้เขียนนั้นไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างแรงงานต่างๆในการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานหรือเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วในส่วนต่อมาก็จะเป็นการว่าจ้างแรงงานที่เข้ามาทำในโรงงานนั้น

การที่มีการจ้างแรงงานต่างๆเข้ามาทำงานในบริษัทต่างๆจะทำให้แรงงานหล่นนั้นสามารถหาเงินกลับไปหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ ครอบครัวก็จะมีการใช้จ่ายและหมุนเวียนเงินในระบบต่างๆนี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศต่างๆจึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการที่จะดึงนักลงทุนหรือดึงดูดความสนใจของผู้ที่จะนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศของตัวเองเป็นจำนวนมาก 

เพราะต้องการให้ประเทศตัวเองพัฒนาไม่ว่าเป็นศักยภาพในการแข่งขันในตลาดรวมถึง การพัฒนาบริษัทภายในประเทศของตัวเองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะต่างชาติที่มีการลงเงินในประเทศตัวเองต่างๆจะนำเอาทรัพยากรหรือเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้เองจึงเป็นโอกาสให้บริษัทภายในประเทศนั้นๆสามารถเรียนรู้หรือนำเอาแม่แบบต่างๆเข้ามาใช้ร่วมกับธุรกิจของตัวเองได้ มีการพัฒนาไม่ใช่เพียงแต่เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นยังนำเอาศักยภาพในการแข่งขันหรือความรู้ความสามารถรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศนั้นๆด้วยทำให้ประเทศนั้นมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace สมัคร

การวิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

ในส่วนของงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบัน เป็นจะต้องมีแผนกในการวิเคราะห์ทางการตลาดหรือความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายตลาดเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ในส่วนเหล่านี้เองถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอยู่เสมอในตลาดของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการคิดวิเคราะห์หรือพัฒนาบุคลากรต่างๆที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการหรือส่วนของธุรกิจที่มีการขยายออกมาจากตัวบริษัทแม่เอง

 ในส่วนนี้เองไม่ว่าจะเป็นโครงการในไหนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งบริการต่างๆจำเป็นจะต้องมีความรู้และความชำนาญของบุคลากรภายในบริษัทเองเพื่อตอบสนองกับการเติบโตของบริษัทหากมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในบริษัทจะทำให้บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสมได้

เป็นอย่างมากที่ธุรกิจที่ลงทุนไปไม่ต้องการความล้มเหลวจะต้องมีองค์กรที่ดูแลในส่วนการเติบโตและควบคุมสายงานต่างๆให้ดำเนินงานไปในทิศทางที่มีการคาดหวังที่จะเติบโตไปอนาคต

อย่างไรก็ตามหาบริษัทนั้นๆที่มีโอกาสในการแข่งขันกับกลุ่มต่างๆแต่อยากจะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะในปัจจุบันที่มีการเติบโตและความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทต้องมีการพัฒนาปรับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมหรือเป็นในส่วนของโครงการต่างๆ

ที่จะต้องดำเนินงานจำเป็นจะต้องมีความรู้ความชำนาญในเส้นทางสายงานนั้นๆเพื่อตอบสนองกับการเติบโตของบริษัท การนำข้อมูลในเชิงเทคนิคมาวิเคราะห์จะทำให้รู้ได้ว่าจะพัฒนาหรือว่าลดโอกาสลดความเสี่ยงได้ในแบบใดกับสายงานนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทนั้น

ดำเนินโครงการทางด้านวิศวะ จะต้องมีการก่อสร้างตึกอาคารหรือแม้แต่ถนนเองบริษัทจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรเองหรือส่วนผู้บริหารเอง ที่จะเป็นส่วนในการตัดสินใจว่าจะดำเนินและวางโครงสร้าง

การทำงานไปในทิศทางไหนในส่วนนี้จึงต้องมีการศึกษากระบวนการทำงานต่างๆและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์สร้างแผนงานที่เหมาะสมต่อการทำงานของบุคคลต่างๆนำเสนอแผนงานนั้นเพื่อกระจายโอกาสต่างๆที่จะทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตไปได้และทำโครงการเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สิ่งจำเป็นอย่างมากในการนำเสนอแบบแผนโครงการต่างๆที่ถูกการวิเคราะห์มาแล้วว่ามีผลในการเติบโตและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งความเสี่ยงอีกด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทมีผลกระทบได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

เตรียมรับมือเศรษฐกิจ

หลายคนคงอาจจะได้ยินการพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง โดยปกตอแล้วนั้นวิกฤตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นทุก 8-10 ปี และจะเกิดขึ้นตรงและไม่พลาดเลยทีเดียว

และมีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังออกมาพูดและโลกจะต้องฟังเขาเพราะเขานั้นเป็นคนที่ทำนายวิกฤตย่าง Subprime ไว้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอย่างมากว่าจะต้องเกิดขึ้นนั่นเอง และเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่อาจจะเกิดกับเรานั้นมีโอกาสในการเกิดสูงสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือการเตรียมตัวนั่นเองแล้ว

เราจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเหล่านี้ และในบางครั้งการเกิดวิกฤตเหล่านี้นั้นเราไม่อาจจะทราบสาเหตุได้ว่าจะเกิดจาดอะไรบ้าง ยกตัวอย่างการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่าง ต้มยำกุ้งและ Subprime โดยวิกฤตต้มยำกุ้งนี้นั้นเกิดจากการหละหลวมของธนาคาร คือให้คนกู้เงินง่าย โดยการที่คนคนหนึ่งคิดโปรเจ็คขึ้นมา และก็ได้เงินมาแต่ผลคือไม่ได้จัดทำโปรเจ็คจริงแต่การนำเงินที่กู้มานั้นไปทำอย่างอื่นแทน

อย่างเช่นเล่นหุ้น เป็นต้น ส่วนวิกฤต Subprimeคือเกิดจากการที่คนสามารถซื้อบ้านได้อย่างง่ายแต่ไม่สามารถมีกำลังในการจ่ายหนี้ที่ซื้อบ้านได้จริงนั่นเอง ซึ่ง้องถือว่าเป็นความหละหลวมที่เกิดจาดสถาบันการเงินนั่นเอง

วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่อาจจะมาจาก โซนยุโรปเช่นอิตาลีที่มีหนี้เสียเยอะ บ้างก็ว่าอาจจะเป็นโซนที่กำลังเจริญเติบโตโซนบ้านเราก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกัน และปัจจัยต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดเช่นการมีสงครามทางการค้าเป็นต้น ทำให้เกิดการกดดันทางเศรษฐกิจโลกขึ้นไปอีกนั่นเอง และการเกิดวิกฤตครั้งนี้จะใหญ่และหนักกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นเอง แต่บางคนก็คิดว่าอาจจะเกิดวิกฤตเบาๆเพียงเท่านั้นเนื่องจากธนาคารต่างๆมีการรัดเข็มขัดกันมากขึ้น 

โดยปกติแล้วนั้นก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนั้นทุกอย่างจะดีหมดการซื้อจะง่ายการขายจะคล่อง และดูจากอัตราดอกเบี้ย เงินฝากสูงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงมากนั่นเอง อย่างในช่วงที่เกิดวิกฤติที่ผ่านมานั้นก็เป็นเชนนี้นั่นเอง แต่ในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พูดอยากเพราะไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยกู้ที่สูงนั่นเอง

และเศรษฐกิจนั้นจะเป็นตัววัดความแข็งแรงของบริษัทด้วยนั่นเอง เพราะถ้ามีความแข็งแรงก็จะไม่ได้รับผลกระทบนั่นเอง และธุรกิจที่ไม่แข็งแรงจริงนั้นเมื่อเจอวิกฤตก็อาจจะล้มลงละจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่จะสามารถกู้กลับมาได้นั่นเอง และเมื่อกิจการรายได้ลดลงสิ่งเดียวที่กิจการทำได้ก็คือจะต้องลดรายจ่ายนั่นเอง

และสิ่งที่เป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ของกิจการนั่นก็คือพนังงานประจำนั่นเอง ก็อาจจะต้องมีการเลิกจ้างหรือพักงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้นั่นเอง ดังนั้นแล้วสิ่งที่ควรจะรับมือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็คือการประหยัดและกอดงานที่มีความมั่นคงและกิจการที่แข็งแรงไว้ให้ดีที่สุดนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  Ufabet ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

การควบคุมรายจ่ายต่างๆในช่วงเวลาวิกฤต

การลดขนาดองค์กรหรือธุรกิจที่กำลังมีปัญหาอยู่ขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการคัดคนออกหรือแม้แต่จะเป็นการลดขนาดของธุรกิจลงถือว่าได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ประเทศไทยถือว่ามีการขยายของอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติเอง

ก็ตามที่นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา เพิ่มศักยภาพในการทำงานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย แต่อย่างที่รู้กันว่าปัญหาเศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบต่อทุกฝ่าย นึกว่าจะเป็นทางภาคอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าส่งผลต่อการส่งออกการส่งออกในประเทศไทย

เป็นการส่งออกที่มีคุณภาพอย่างมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยิ่งในปัจจุบันที่มีคนลงทุนเป็นจำนวนมากในการทำธุรกิจเพื่อการส่งออกแต่ละขนาดนี้มีการชะลอตัวในการนำเข้าของสินค้าในแต่ละประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะประเทศไทย

ถือว่าพึ่งรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนมาก เรานี้เองจึงทำให้หลายๆฝ่ายมีการกลับมาทบทวนองค์กรของตัวเองว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้าง หากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้จะทำให้ค่าใช้จ่ายตอนนี้กลายเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของบริษัทและไม่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีความทวีความรุนแรงอยู่ได้อยู่ตลอดเวลา การปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างมาก

เพราะแต่ละบริษัทต้องผ่านวิกฤตต่างๆของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทมีการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างรวมถึงมีความสามารถในการสู้กับคู่แข่งในเวลาที่เหมาะสมได้ต่างๆในการทำงานถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตของบริษัทต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทรัพยากรต่างๆที่มีการสูญเสียให้น้อยที่สุดหรือแม้แต่จะเป็นการทดลองก่อนลงลดปริมาณผู้ปฏิบัติงานลง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้ลงซึ่งเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้จากการวางโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจหรือเป็นระบบธุรกิจของเราที่มีการวางไว้ในตอนต้น หากมีรอยรั่วตรงไหนก็สามารถตรวจสอบได้ทันที และสามารถอุดรอยรั่วเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการรถแผนกที่ไม่มีความจำเป็นลง

หรือแม้แต่จะลดอัตราการผลิตลงนี่ก็เป็นสามารถช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทนำมาหมุนเวียนหรือวัสดุต่างๆนำมาทำให้เกิดเงินขึ้นหรือมีการปรับตัวผลิตสินค้าใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำสินค้าที่สร้างเงินหมุนเวียนให้กับบริษัทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่นำมาบริหารในช่วงเวลาที่เกิดเศรษฐกิจอย่างนี้

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

นโยบายใหม่ของแม็คโคร เปิดบริการ 8.00 -20.00 น

นโยบายใหม่ของแม็คโคร เปิดบริการ 8.00 -20.00 น. ทั่วประเทศเพิ่มเวลาพิเศษคนพิการและคนแก่  6.00-8.00 น.

 

 

        มีประกาศออกมาจากจากบริษัทแม็คโครถึงลูกค้าที่ต้องการเข้าไปซื้อของที่ห้างแม็คโครว่าในขณะนี้ทางห้างแม็คโครได้ตระหนักถึงอันตรายต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ดังนั้นทางห้างแม็คโครจึงออกมาตรการเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทางห้างแม็คโคร ทุกสาขาจะมีช่วงเวลาเปิดทำการให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้ในเวลาตั้งแต่แปดโมงเช้า

และเปิดบริการต่อจนถึงสองทุ่มของทุกวัน  แต่จะมีช่วงเวลาพิเศษที่จะจัดสรร เวลาเอาไว้ให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้พิการ ลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุ และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ โดยสามารถมาซื้อได้ในเวลาพิเศษนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาหกโมงเช้าจนถึงแปดโมงเช้าของทุกวัน ซึ่งจะมีการเริ่มใช้ช่วงเวลาใหม่นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 นี้เป็นต้นไป

แและยังไม่มีกำหนดเวลา ว่าจะกลับมาใช้ช่วงเวลาเดิมอีกเมื่อไหร่ ซึ่งช่วงเวลาใหม่นี้จะเริ่มเหมือนกันหมดทุกสาขาทั่วไทย

       ส่วน สาเหตุที่ทางแม็คโครต้องมีการจัดสรรช่วงเวลาแบบนี้งั้นก็เพราะว่ากลุ่มลูกค้าของ Makro มีค่อนข้างหนาแน่นเวลาไปซื้อสินค้ามักจะไปกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่กันได้ดังนั้นทาง Makro จึงได้มีการออกนโยบายออกมาเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาลดการหนาแน่นของคนในแต่ละสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ในช่วงนี้ที่ต้องการลดปริมาณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งทาง Makro เล็งเห็นแล้วว่าณตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าไปซื้อสินค้าและบริการของ Makro ส่วนใหญ่จะมีการซื้อในปริมาณที่มากและค่อนข้างจะไปซื้อกันเยอะจึงทำให้จำนวนลูกค้าที่เดินอยู่ในห้างแม็คโครของแต่ละสาขาค่อนข้างหนาแน่นแต่ต้องต่อคิวกันนานเพื่อที่จะจ่ายเงินดังนั้นทาง Makro

จึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่สูงอายุรวมถึงผู้พิการจะได้ไม่ต้องไปยืนเบียดเสียดกับคนอื่นมากนัก ทั้งนี้ข้อกำหนดสำหรับผู้สูงอายุนั้น จะต้องมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

โดยที่ทางประตูทางเข้าของห้างแม็คโครจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนตรวจข้อมูลและตรงจุดนั้นก็จะมีการนำเซลล์ล้างมือรวมถึงการตรวจวัดไข้มาคอยให้บริการก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการของห้างแม็คโครเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

อันนี้ทางบริษัทแม็คโครเองจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้เว้นระยะห่างของลูกค้าในการเข้าซื้อสินค้าเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง

การตัดสินใจในเชิงตื้นหรือเชิงเทคนิค

ในการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารต่างๆหรือว่างานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ไม่มากเท่าไหร่ เผื่อมีผลดีต่อบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติงานก็ตาม มีการตัดสินใจในทุกๆรูปแบบ

อาการตัดสินใจเหล่านี้ไม่กระทบต่องานหรือไม่กระทบต่อบริษัทและมีผลบวกต่อบริษัท จำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างเหมาะสมอาศัยข้อมูลต่างๆหรือประสบการณ์ในการทำงาน ในการตัดสินใจในเชิงเทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสายการผลิตไม่ก็งานซ่อมบำรุงของบริษัท ที่จะมีหน้าที่ในการตัดสินใจใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานต่างๆ จึงสร้างกระบวนการทำงานเฉพาะอย่างขึ้นมา 

ในส่วนนี้เองแต่ละพฤกษาจำเป็นต้องมีคนที่ชำนาญในเรื่องราวต่างๆและได้รับอำนาจ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองกับความรวดเร็วที่มีความจำเป็นในบริษัทอย่างมาก เพื่ออาศัยความชำนาญเหล่านี้ในการทำงานประกอบกับเทคนิคต่างๆเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นจะต้องมีหัวหน้างานต่างๆ ที่ได้รับมอบหน้าที่ในการทำงานนำข้อมูลต่างๆก่อนถึงผู้บริหาร ปัญหาเหล่านี้สามารถตัดสินใจได้ในทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ในส่วนเรานี้เองจะเป็นการตัดสินใจที่อาศัยประสบการณ์เป็นหลักเสริมกับข้อมูลในการทำงาน สามารถตัดสินใจได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาตอบสนองกับความรวดเร็วในการทำงานของบริษัทเหล่านี้ สร้างความได้เปรียบให้กับทำการทำงานและการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในการทำงานและปัจจุบันของหัวหน้างานต่างๆที่ได้รับอำนาจในการตัดสินใจ ในส่วนนี้จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลในเชิงนอกที่ได้รับมาจากบริษัทว่ากำหนดเป้าหมายของบริษัท

ว่ามีทิศทางหรือความต้องการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการทำงานหรือการลดสินค้าที่เสียจากการผลิตให้ได้มากที่สุด ในส่วนเรานี้คือข้อมูลเชิงนอกที่ได้รับข้อกำหนดมาจากบริษัท และในข้อมูลเชิงในนั้นก็คือการดำเนินงานหรือดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นตลอดจนการทำงานที่มีความรวดเร็วและแม่นยำอยู่เสมอ หากนำข้อมูลทั้งสองเหล่านี้มาประกอบกัน

จะสร้างการตัดสินใจในการทำงานในเชิงเทคนิคได้อย่างทันที เพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดการหรือการทำงาน จึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างมั่นคงและแม่นยำ ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานและคนในแผนกของตัวเองให้มีทิศทางอย่างเหมาะสมสร้างการศึกษา และแบบอย่างในการควบคุมคุณภาพ เหล่านี้จะทำให้มีการกำหนดในช่วงเวลาในการทำงานที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อใจในการทำงาน หากมีการตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำงานและบริษัทได้เปรียบ อย่างไรก็ตามหากมีการตัดสินใจในการทำงานอยู่แล้วและมีการดำเนินไปอย่างเหมาะสม

ก็จำเป็นอยู่ดีว่าต้องมีการบริหารปัญหาต่างๆขึ้นไปในสายงานของตัวเองในแต่ละระดับขั้น เพื่อที่จะต้องมีการวิเคราะห์และนำปัญหาเหล่านี้มาพัฒนาต่อเพื่อในอนาคตจะไม่มีการเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตามนี่คือความสำคัญว่าทำไมจะต้องมีการตัดสินใจในเชิงเต้ยหรือเชิงเทคนิคเพื่อส่งผลต่อความรวดเร็วในการทำงานหากรอการตัดสินใจในเชิงการบริหารจะทำให้มีความล่าช้าในการทำงานอย่างมาก