คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

การตัดสินใจในเชิงตื้นหรือเชิงเทคนิค

ในการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารต่างๆหรือว่างานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ไม่มากเท่าไหร่ เผื่อมีผลดีต่อบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติงานก็ตาม มีการตัดสินใจในทุกๆรูปแบบ

อาการตัดสินใจเหล่านี้ไม่กระทบต่องานหรือไม่กระทบต่อบริษัทและมีผลบวกต่อบริษัท จำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างเหมาะสมอาศัยข้อมูลต่างๆหรือประสบการณ์ในการทำงาน ในการตัดสินใจในเชิงเทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสายการผลิตไม่ก็งานซ่อมบำรุงของบริษัท ที่จะมีหน้าที่ในการตัดสินใจใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานต่างๆ จึงสร้างกระบวนการทำงานเฉพาะอย่างขึ้นมา 

ในส่วนนี้เองแต่ละพฤกษาจำเป็นต้องมีคนที่ชำนาญในเรื่องราวต่างๆและได้รับอำนาจ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองกับความรวดเร็วที่มีความจำเป็นในบริษัทอย่างมาก เพื่ออาศัยความชำนาญเหล่านี้ในการทำงานประกอบกับเทคนิคต่างๆเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นจะต้องมีหัวหน้างานต่างๆ ที่ได้รับมอบหน้าที่ในการทำงานนำข้อมูลต่างๆก่อนถึงผู้บริหาร ปัญหาเหล่านี้สามารถตัดสินใจได้ในทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ในส่วนเรานี้เองจะเป็นการตัดสินใจที่อาศัยประสบการณ์เป็นหลักเสริมกับข้อมูลในการทำงาน สามารถตัดสินใจได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาตอบสนองกับความรวดเร็วในการทำงานของบริษัทเหล่านี้ สร้างความได้เปรียบให้กับทำการทำงานและการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในการทำงานและปัจจุบันของหัวหน้างานต่างๆที่ได้รับอำนาจในการตัดสินใจ ในส่วนนี้จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลในเชิงนอกที่ได้รับมาจากบริษัทว่ากำหนดเป้าหมายของบริษัท

ว่ามีทิศทางหรือความต้องการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการทำงานหรือการลดสินค้าที่เสียจากการผลิตให้ได้มากที่สุด ในส่วนเรานี้คือข้อมูลเชิงนอกที่ได้รับข้อกำหนดมาจากบริษัท และในข้อมูลเชิงในนั้นก็คือการดำเนินงานหรือดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นตลอดจนการทำงานที่มีความรวดเร็วและแม่นยำอยู่เสมอ หากนำข้อมูลทั้งสองเหล่านี้มาประกอบกัน

จะสร้างการตัดสินใจในการทำงานในเชิงเทคนิคได้อย่างทันที เพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดการหรือการทำงาน จึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างมั่นคงและแม่นยำ ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานและคนในแผนกของตัวเองให้มีทิศทางอย่างเหมาะสมสร้างการศึกษา และแบบอย่างในการควบคุมคุณภาพ เหล่านี้จะทำให้มีการกำหนดในช่วงเวลาในการทำงานที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อใจในการทำงาน หากมีการตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำงานและบริษัทได้เปรียบ อย่างไรก็ตามหากมีการตัดสินใจในการทำงานอยู่แล้วและมีการดำเนินไปอย่างเหมาะสม

ก็จำเป็นอยู่ดีว่าต้องมีการบริหารปัญหาต่างๆขึ้นไปในสายงานของตัวเองในแต่ละระดับขั้น เพื่อที่จะต้องมีการวิเคราะห์และนำปัญหาเหล่านี้มาพัฒนาต่อเพื่อในอนาคตจะไม่มีการเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตามนี่คือความสำคัญว่าทำไมจะต้องมีการตัดสินใจในเชิงเต้ยหรือเชิงเทคนิคเพื่อส่งผลต่อความรวดเร็วในการทำงานหากรอการตัดสินใจในเชิงการบริหารจะทำให้มีความล่าช้าในการทำงานอย่างมาก 

การขยายตลาดด้วยการต่อสู้กับคู่แข่ง

การขยายตลาดนี้ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทของเราเพียงเท่านั้นที่จะสามารถขยายตลาดได้ การให้คู่แข่งเข้ามาสู้ในตลาดก็สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ใหญ่ขึ้นได้และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้กับบริษัท ในหลายปีที่ผ่านมาที่บริษัทมีการเกิดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากมีการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อเสริมสร้างบริษัทต่างๆให้มีการขยายตัวหรือการสร้างโครงสร้างบริษัทที่มีการอยู่ในปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยให้มีโอกาสในการแข่งขันกับธุรกิจข้างเคียง หากธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด

จะทำให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการหรือใช้ประโยชน์จากบริษัทนั้นๆ เพราะเมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันการจะต้องมีการคิดกลยุทธ์ต่างๆหรือแผนการตลาดออกมาเพื่อดึงดูดใจให้กับลูกค้าแต่ในส่วนของการดึงดูดใจคงหนีไม่ได้ว่าในส่วนของด้านราคาและคุณภาพต่างๆ บริษัททั้ง 2 ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดจะออกสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ถูกลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

ในส่วนของบริษัทของตัวเอง การลงทุนจำนวนมากบางบริษัทก็ยอมขาดทุนเพื่อให้ลูกค้าติดในแบรนด์หรือว่าบริษัทนั้นๆการใช้บริการก็เช่นกัน หากมีการยอมลงทุนหรือว่าขาดทุนก่อนในช่วงแรกอาจจะทำให้ลูกค้ามีความสนใจในการใช้บริการของเราและลูกค้าสนใจในการใช้บริการของเราบ่อยๆ เมื่อเราขึ้นราคาทีละเล็กน้อยลูกค้าก็จะยังสามารถใช้บริการของเราต่อไปได้ในส่วนนี้เองจึงทำให้การแข่งขันที่ดุเดือดที่เราเห็นได้บ่อยๆ

มีการลงทุนอยู่ตลอดเวลาในส่วนของใครที่มีเงินทุนที่มากขึ้นและการทำตลาดที่เหมาะสมจะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้ผลประโยชน์อย่างแน่นอน

เพราะกลุ่มลูกค้าก็ต้องการสินค้าที่มีราคาถูกและบริการที่ค่อนข้างดีมีการสนับสนุนเงินจากนักลงทุนหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มทรัพยากรในการต่อสู้ในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกันในตลาดต่างๆ สิ่งเหล่านี้เองคือการเชื่อมโยงการของธุรกิจกับการแข่งขันรวมถึงการขยายตัวของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ในธุรกิจไหนที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่บริษัท 2 บริษัทนี้มีการแข่งขันกันและเข้ามาใช้บริการหรือบางคนก็ลองใช้บริการในส่วนแรก

ถ้ามีการใช้บริการแล้วชื่นชอบในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งสองนี้จะทำให้กระบวนการต่างๆเข้าสู่ในส่วนที่ การเติบโตของตลาดอย่างนี้เองคือข้อดีว่าทำไมบริษัทที่มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาจะทำให้กลุ่มลูกค้าขยายตัวขึ้นตามกับกำลังในการแข่งขันของทั้งสอง ยิ่งมีการแข่งขันความเข้มข้นในการต่อสู้กันในตลาดมากเท่าไหร่ อุตสาหกรรมนั้นก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน 

3 ปัจจัยในการตั้งธุรกิจในต่างประเทศ

 การขยายธุรกิจไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสร้างอัตราหรือมูลค่าในบริษัทให้เพิ่มอีก หรือแม้แต่จะเป็นการทำให้บริษัทลดความเสี่ยงในการเติบโตที่ลดลง รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรต่างๆภายในประเทศต่างๆหรือหากลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้ขยายฐานการตลาดไปได้อย่างไม่รู้จบ

มีหลากหลายวัตถุประสงค์ดังๆที่จะทำให้บริษัทต่างๆมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนในประเทศต่างๆ คือ รายการตั้งสาขาในประเทศต่างๆ สร้างโอกาสในการแข่งขันการแสวงหาผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ 3 ประการใดๆที่จะทำให้มีการตัดสินใจเพิ่มการลงทุนรวมถึงการขยายไปยังสาขาต่างๆเพื่อนำศักยภาพในการทำงานของบริษัทหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการลงทุน

1 การเพิ่มยอดการผลิตหรือยอดขาย การเพิ่มยอดการผลิตยอดขายในบริษัทต่างๆจะต้องมีการหวังผลกำไรที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นไปยังประเทศต่างๆหรือขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆจะทำให้ฐานการผลิต รวมทั้งฐานลูกค้ามีการขยายตัวปรับเพิ่มให้ยิ่งขึ้นในส่วนนี้เองจะต้องมีการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงไปตั้งบริษัทที่มีโอกาสในการทำกำไรให้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในบริษัทต่างๆ

จะต้องมีการไปหาทำเลเพื่อทำธุรกิจใหม่ๆ แสวงหาพื้นที่ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเพื่อทำกำไรให้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้บริษัทหนึ่งมีการทำกำไรในประเทศมากกว่า 100 ล้านแต่ต้องการปรับบริษัทตัวเองให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น เขาจึงจำเป็นต้องมีการขยายสัดส่วนเรานี้ไปยังประเทศต่างๆพบในประเทศไทยไม่สามารถเพิ่มกำไรได้มากเพียงพอกับความต้องการ 

2 ค้นหาทรัพยากรใหม่ๆและโอกาสต่างๆ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในประเทศของตัวเองเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้เติบโตไปได้ เพราะแต่ละประเทศก็มีทรัพยากรที่แตกต่างกันรวมถึงมูลค่าของทรัพยากรเหล่านี้ก็ไม่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการขยายไปยังประเทศต่างๆจะช่วยให้คุณภาพสินค้าหรือการใช้ทรัพยากรลดลง ส่งผลมาถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ

ก็ปรับตัวลดลงมากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น นี่เองเป็นเหตุผลหลักๆว่าทำไมบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องค้นหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทของตัวเองให้มั่นคงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดนั้นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3 เพิ่มโอกาสในการแข่งขันลดความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง บริษัทต่างๆเมื่อเดินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะผ่านสภาวะที่บริษัทเหล่านี้มีความรุ่งเรืองหรือความเติบโตค่อนข้างมาก แต่ผ่านไปไม่นานก็จะกลับเข้าสู่วงโคจรแล้วก็คือการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของบริษัทเหล่านี้ นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องขยายสาขาหรือขยายแผนกของตัวเองไปยังประเทศอื่นๆเพื่อค้นหา โอกาสใหม่ๆ

ในการดำเนินธุรกิจของตัวเองและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ทำให้บริษัทเรานี้ไม่เข้าสู่สภาวะมูลค่าของธุรกิจตัวเองลดลง ในการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอยู่เสมอว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามในการเสี่ยงแต่ละครั้ง ก็มีโอกาสที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตไปได้

การจัดตั้งผู้บริหารโครงการและควบคุมการทำงาน

การดำเนินโครงการต่างๆการวางแบบวางแผนรวมถึงองค์รวมของโครงการ โครงการที่มีการจัดทำอยู่เสมอในแต่ละโรงงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ต่างๆเพื่อง่ายต่อการบริหาร การสร้างโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้คนเรานี่เองในกระบวนการทำงานต่างๆต้องมีองค์ประกอบมากมาย

เพื่อให้โครงการเหล่านี้ดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือแม้แต่จะเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้ามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและแนวทางที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ โครงการที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายจะทำให้มีข้อดีนะคือหาข้อเสียและสามารถตรวจสอบระยะต่างๆของการทำงานได้อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามีจุดผิดพลาดตรงไหนก็สามารถแก้ไขได้ทันทีในส่วนนี้เองคือการมองภาพรวมของโครงการต่างๆ ในส่วนนี้จะมีทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ดำเนินโครงการต่างๆที่ต้องมีการมองวัตถุประสงค์อยู่เสมอ

ถ้ามีการทำงานที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเกินขอบเขตที่ทำงาน จะต้องเข้ามาดำเนินการและแก้ไขทันทีเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรรวมถึงลดการสูญเสียบุคลากรไปในงานอย่างสูญเปล่า สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะมีผู้บริหารโครงการที่เห็นได้ชัดว่าโครงการกำลังดำเนินไปในทิศทางไหนและร่วมออกแบบหรือวางแผนโครงการ เพื่อตอบสนองโครงการจำเป็นจะต้องวางแบบแผนและจำนวนงบประมาณรวมถึงระยะเวลาในการทำให้ชัดเจน แต่ละวันที่ทำโครงการเหล่านี้จะต้องสูญเสียทรัพยากรอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนในแต่ละวันรวมถึงอัตราจ้างต่างๆเหล่านี้ หากดำเนินโครงการอย่างผิดวิธีจะทำให้ผู้ที่สูญเสียประโยชน์และก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนี้เองสิ่งนั้นเองคือส่วนประกอบต่างๆของโครงการและการดำเนินโครงการของผู้ที่รับผิดชอบต่างๆ การดำเนินโครงการอย่างซับซ้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็นการประสานงานที่ไม่เหมาะสม ถึงการจัดสรรบุคลากรที่ไม่ได้ถูกแจกจ่ายงานอย่างเข้าใจกันจะทำให้เกิดความซับซ้อนอย่างการทำงานอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำงานซ้ำ

หรือแม้แต่จะเป็นการทำงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ที่วางแผนเอาไว้ สิ่งเหล่านี้เองจึงต้องมีผู้บริหารโครงการเข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือการวางแผนโครงการต่างๆ ให้กระบวนการในการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายและไม่มีการคลาดเคลื่อนของการเข้าใจกันในของงานต่างๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับการทำงาน ว่าจะเป็นระยะเวลาในการทำงานหรือผลสำเร็จที่สามารถ

เห็นได้ชัดเป็นประจักษ์และสามารถควบคุมได้ ถ้ามีการระบุงานและมีการทำงานอย่างเป็นระบบจะทำให้สิ่งที่วางแผนเอาไว้ลุล่วงไปได้ด้วยดีและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเพราะในแต่ละวันที่ทำโครงการก็มีการใช้ทรัพยากรอยู่เสมอการวางแผนและองค์รวมของโครงการไว้ก่อนจะทำให้องค์การดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโรงงานต่างๆที่มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดในการดำเนินโครงการจึงมีการบริหารที่เหมาะสมและตรงไปตรงมาจะทำให้ผู้ที่ได้ประโยชน์คือองค์กรเอง