การลงทุนระยะเวลา

การลงทุนระยะเวลาเพื่อให้บุคลากรเติบโต

การลงทุนระยะเวลา การให้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือจะเป็นการให้อำนาจในการตัดสินใจ กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่แยกออกมาจากสายการบังคับบัญชา ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากมีการควบคุมที่แน่นอนเกินไปหรือว่าขึ้นตรงต่อใครบางคนจนเกินไปจะทำให้องค์กรเหล่านั้นมีความล่าช้าในการทำงาน

องค์กรมีความสนใจในการองค์กรให้เติบโตไม่ได้มาตรฐานในการทำงาน นั้นสามารถกระจายอำนาจหรือความคิดต่างๆไปยังสายงานของตัวเองได้ เพิ่มความมั่นใจให้กับหัวหน้างานต่างๆที่ดูแลในส่วนต่างๆของงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบหรือมีความชำนาญ ในส่วนนี้เองจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหัวหน้าแผนกแต่ละคนได้ การกระจายอำนาจจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและควรทำอย่างมาก

ในช่วงแรกของการทำงานอาจจะมีข้อบกพร่องหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด แต่ถ้าหากหัวหน้าแผนกเรานั้นมีการพัฒนาจากสิ่งที่ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ จนทำให้เขาสามารถไปเป้าหรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจนไปสู่สายงานบริหารได้ หลายๆคนที่เดินทางมาจากพนักงานธรรมดาหรือพนักงานระดับล่างสามารถมีการพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อไต่ระดับตัวเอง

หรือตำแหน่งตัวเองให้ขึ้นสูงไปเรื่อยๆ จนไปถึงหัวหน้าแผนกและสามารถปีนขึ้นไปจนถึงในกลุ่มผู้บริหารได้ เรานี้เองจึงมีหลายๆบริษัทให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจหรือสิทธิในการตัดสินใจกับคนที่ทำงานอยู่หน้างาน พบพนักงานปฏิบัติงานจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ได้ด้วยอะไร แล้วสามารถพัฒนาแผนกไปในทิศทางไหนได้บ้าง หาบริษัทที่มีการให้อิสระกับการทำงานมากจะทำให้

พวกเขาเหล่านั้นเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบริษัท แล้วสามารถบริหารองค์กรไปได้กับการพัฒนาไปได้อยู่ตลอดเวลา บางครั้งในการทำงานจะต้องมีแรงจูงใจต่างๆเพื่อกระตุ้นให้มีการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ การที่มีตำแหน่งหรือโอกาสในการพัฒนาตัวเองจะทำให้มีการกระตุ้นอยู่ในการทำงานของแต่ละบุคคลอยู่เสมอ หากมีการวางแผนที่เหมาะสมหรือมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสม

จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถตัดสินใจและพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่ทำงานสร้างความใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์ในแผนกตัวเองให้มีมากยิ่งขึ้น เรานี่เองคือสิ่งที่แต่ละบริษัทต้องมีความสนใจหรือใส่ใจว่าให้ผู้ปฏิบัติงานที่รู้ปัญหาที่สุด

มีโอกาสในการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือสามารถให้อำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา จะทำให้โอกาสในการเกิดปัญหาซ้ำหรือแม้แต่ในการทำทรัพย์สินทรัพยากรของบริษัทเสียหายลดน้อยลงด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมการพัฒนาบุคคลจึงต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์อย่างมากเพราะไม่ใช่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนคนเราจะสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้จะต้องใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน

 

สนับสนุนโดย  ดู E-SPORT