โอกาสของแรงงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ในช่วงเวลานี้มีสิ่งที่บ่งบอกว่าจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเศรษฐกิจต่างๆที่มีการถดถอยหรือลดตัวลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้ตำแหน่งต่างๆมีการว่างงานเป็นจำนวนมากเรานี่เองจึงทำให้บุคคลต่างๆที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะบริหารธุรกิจให้ผ่านวิกฤตไปได้จะถูกว่าจ้างเข้ามาเพื่อจัดสรรองค์กรให้รับกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ในครั้งนี้บุคคลที่มีคุณสมบัติจะได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหรือสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นเข้ามาปรับปรุงหรือใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้นควรที่จะทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้เท่านี้เองนะว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีการเพิ่มขีดความสามารถของคนทำงานอยู่เช่นเดียวกัน

เพื่อไม่ให้บุคคลที่มีความสามารถนั้นถูกปลดออกจากโรงงานของตัวเองเรื่องราวเหล่านี้มีให้เห็นทั่วไปในทุกๆครั้งที่มีเกิดสภาวะหรือเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองประเทศของเราก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตมาเป็นระยะเวลานานผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วเป็นจำนวนมากหลายต่อหลายครั้ง

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆสิ่งแรกเลยที่จะเห็นกันให้ได้สัมผัสนั่นก็คือการตกงานของแรงงานเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยอย่างที่รู้กันว่าบริษัทต่างๆมาแรงงานว่ามีความสามารถในการจ้างงานบุคคลเหล่านั้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีผลกระทบต่อบริษัททางบริษัทไม่มีรายได้หรือสายการผลิตไม่เดิน

จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาบริษัทของตัวเองไปได้ควรที่จะโดนเชิญออกได้คือแรงงานที่มีความจำเป็นสำหรับบริษัทก่อนเป็นอันดับแรกควรที่จะอยู่กับบริษัทต่อไปนี้ส่วนหนึ่งก็คือพนักงานขายเพราะต้องการระบายสต๊อกหรือแม้แต่จะเป็นการขายสินค้าให้ได้จำนวนมากของบริษัทที่ค้างคาอยู่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่ดึงทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทออกมาขายนี่ก็คือหนทางที่

และหลายคนเข้ามาบริหารในตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆได้เลือกทำกันหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ได้มากยิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นลดจำนวนคนลงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมในส่วนที่บกพร่องทั้งนี้เองบริษัทจะมีการพัฒนาและเสริมสร้างจุดแข็งจุดอ่อนของพวกเขาเพื่อไปพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถแต่ละบุคคลก็จะมีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

หากมีความสำคัญกับบริษัทมากเรานี้เองไม่ใช่เพียงแต่คนที่มีการศึกษาที่สูงเท่านั้นจะได้รับเงินเดือนมากคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือสามารถทำประโยชน์ให้กับองค์กรเหล่านี้ได้ก็จะได้รับการเลื่อนขั้นหรือเพิ่มเงินเดือนนั้นเองมีเห็นอย่างทั่วไปว่าในวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ

ที่มีคนตกงานเป็นจำนวนมากจะทำให้เกิดงานใหม่ขึ้นมาหรือความสามารถใหม่ขึ้นมาในการควบคุมดูแลหรือแม้แต่ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเรานั้นเท่านี้เองบริษัทมีความสนใจในการนำ โค้ชงานเข้ามาฝึกสอนอบรมต่างๆเพิ่มศักยภาพเพิ่มความรู้ความเข้าใจความรู้ใหม่ๆก็ถูกนำเข้ามาพัฒนาในองค์กรเหล่านี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆเพื่อทำให้องค์กรสามารถเดินต่อไปได้โดยใช้คนน้อยที่สุดลงทุนน้อยที่สุด

แต่สามารถดึงภาพเหล่านั้นออกมาใช้งานได้ครั้งนี้เองนึกว่าระยะสั้นหรือระยะยาวบริษัทต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อสู้กับบริษัทคู่แข่งหรือเป็นธุรกิจต่างๆและยิ่งช่วงต่อเศรษฐกิจตกต่ำนี่เองที่เป็นโอกาสในการที่พนักงานจะพิสูจน์ตัวเองหรือเพิ่มเสียงภาพให้บริษัทเรานั้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น

 

สนับสนุนโดย  แอพคาสิโน ได้เงินจริง