แก้หลักเกณฑ์กู้เงิน SME ให้เข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น

แก้หลักเกณฑ์กู้เงิน SME แก้ผม SMEให้ปล่อยกู้ง่ายขึ้นจากการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนท่านนายกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประชุมหารือช่วยเหลือ SME กับภาคเอกชนซึ่งมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมไทยสมาคมธนาคารไทยสมาพันธ์ SME ไทยหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดการกู้ยืมของ SME

หลังการหารือนายสุพันธุ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอให้นายกเร่งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ SME ให้เรียบร้อยภายใน 120 วันก่อนจะเปิดประเทศเพราะถึงเวลาเปิดแล้วจะได้มีเงินไหลเข้ามาในธุรกิจ

เพราะตอนนี้สภาพธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางของ SME ว่าแย่ไปไม่รอดขาดสภาพคล่องเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดก็ไม่ผ่านเพราะคนมันสถานะทางการเงินไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันจะผ่านหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดได้ยังไงว่าจะนัดแล้วอยากให้นายกช่วยหาทางแก้ไขแก้ปัญหาให้ SME แก้หลักเกณฑ์หนี้เสียและหลักเกณฑ์ในด้านอื่นที่สามารถแก้ไขได้

เพราะจะทำให้กลไกในการกู้ยืมเงินอนุมัติผ่านได้ง่ายไม่เช่นนั้นแล้วยื่นไปเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านไม่อนุมัติยังไงเศรษฐกิจก็ไปไม่รอดเพราะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติรวมทั้งหารือกับบริษัทใหญ่ให้ช่วยเหลือบริษัทเล็กรวมถึงนำใบแจ้งหนี้ไปแสดงเพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้ในราคาถูกได้วงเงินเยอะต่างจากเดิมที่ดอกเบี้ยแพงแต่ได้เงินกู้น้อย

หรือต้องประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารให้ไปดูเรื่องนี้มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมของ ne หรือไม่ ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เสนอให้ปลดล็อคลูกหนี้ที่ติดเครดิตบูโรหรือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เข้าถึงแหล่งทุนได้โดยขอให้รัฐบาลผ่อนคลายกฎระเบียบให้สถาบันการเงินมีอิสระในการใช้ดุลพินิจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

ไม่ใช่พิจารณาจากเครดิตบูโรเพราะสมัยที่ใช้เครดิตบูโรมันมีมาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งธนาคารพาณิชย์อ่อนแอแต่ตอนนี้ธนาคารพาณิชย์เข้มแข็งแล้วควรจะลดกฎเกณฑ์งดใช้เครดิตบูโรเสนอให้รัฐบาลใช้แผนเงินกู้ 5 แสนล้านบาทมาเสริมในไตรมาสที่ 3 4 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วย SME

เพื่อพยุงความยากจนของประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลนำโดยท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นเมื่อคุณเปิดประเทศได้แต่เธอกินไม่ฟื้นก็ตายอยู่ดีไม่มีประโยชน์เมื่อการประชุมสภาตอนขออนุมัติเงินกู้ 5 แสนล้านบาททั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้ามาแก้ปัญหา

เรื่องหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเหมือนกันเพราะว่ากูยังไงก็ไม่ผ่านเพราะคนเราถ้าเครดิตดีเขาจะมากู้เงินทำไมเพราะฉะนั้นแล้วเกือบ 2 ปีที่มีปัญหา covid-19 ไม่มีใครเครดิตดีไม่มีใครที่ยังจะพอมีเครดิตปกติที่จะไปยื่นกู้ทุกคนอ่อนแอหมดเพราะฉะนั้นแล้วหากรัฐบาลไม่

เข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือไม่ทางเป็นไปได้เรื่องนี้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังจับมือกันยื่นมือเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องจัดการให้ได้ภายใน 120 วันก่อนเปิดประเทศ

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บตรง