หัวใจพลังงานเเห่งอาเซี่ยน

มีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำทางด้านพลังงานของอาเซียน ในปัจจุบันประเทศไทยมีการลงทุนเรื่องพลังงานเป็นจำนวนมาก เพราะในประเทศของเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศข้างเคียงนับว่าเราเป็นผู้ที่นำเทรนด์ต่างๆ  1 อย่างคือการผลิตไฟฟ้าแบบไบโอ 

คือการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลเสียมากนัก ในปีนี้มีการประกาศจากกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่โครงการไฟฟ้าระดับใหญ่ จนไปถึงระดับเล็ก มีการวิจัยต่างๆเพื่อนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหลือใช้กลับมาผลิตไฟฟ้า ซานข้าวโพด ที่เหลือจากการเกษตรมากกว่าหนึ่งแสนตันต่อปี

โดยปกติแล้วจะถูกนำไปเผาทำลายทำให้เกิดภาวะกลับมาเช่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยในทุกๆปี ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาทำลาย ของเหลือ จากการเกษตร กระทรวงพลังงานแห่งถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการผลักดันในปี 2020  เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรรายได้ตรงนี้มาจากการขายซากของพืชผลทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ นำกลับมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศรับงานเหล่านี้สร้างจากของธรรมชาติซึ่งทำให้ส่งผลเสียต่อธรรมชาติน้อย 

หากประเทศไทยมีการจัดสรรไฟฟ้าที่ดีมีการรับส่งไฟฟ้าไปสู่ประเทศข้างเคียง เราสามารถเป็นศูนย์กลางในการรับส่งพลังงานส่งขายในต่างประเทศได้ รับจากประเทศลาวผู้ที่มีกำลังการผลิตสูงและเหลือใช้ประเทศลาวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากมีการจัดสรรการทำเขื่อนเป็นจำนวนมาก

แต่ประเทศไทยเป็นจุดที่ได้เปรียบประเทศอื่นเพราะอยู่ส่วนกลางของอาเซียนเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของอาเซียนด้านพลังงาน หากประเทศไทยสามารถรับซื้อจากประเทศลาวและส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการพลังงานเช่น กัมพูชา ประเทศที่กำลังต้องการกระแสไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศในขณะนี้ อันนี้อาจเป็นโอกาสของเราที่เป็นศูนย์รวมพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน 

รถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ว่าต่อจากนี้เราจะได้เห็นวิ่งตามท้องถนนในอีก 3-4 ปีข้างหน้า นั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีการขยายจุดชาร์จ เพิ่มมากขึ้นตามต่างจังหวัดและตามตัวเมืองต่างๆได้การวางผัง ในการสร้างจุดชาร์จต่างๆ นั่นหมายความว่าเมื่อจุดชาร์จมีมากพอสามารถรองรับต่อจำนวนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ ในตอนนั้นประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนทิศทางมาใช้พลังงานไฟฟ้าก็เป็นได้

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดมากในขณะนี้ ต่อไปคงต้องคอยดูและติดตามนโยบายต่างๆของกระทรวงพลังงานที่กำลังจะออกมาในอนาคตว่าจะสอดคล้องต่อการใช้งานของประชาชนหรือไม่ เพราะหากเราเป็นศูนย์กลางแห่งพลังงานได้จริงนั่นจะทำให้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเราน้อยลงเกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้นของชาวต่างชาติในประเทศไทย ต่อมาอาจจะทำให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง

 

สนับสนุนโดย  ufabet บาคาร่าออนไลน์