การพัฒนาด้านแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวในยุค New Normal

หลังจากตอนนี้ที่แต่ละประเทศเริ่มมีการเปิดรับและผ่อนปรนมาตรการการปิดกั้นของประเทศตัวเองกันมากขึ้นเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกได้เดินต่อกันได้นั้น การพัฒนาด้านแพลตฟอร์ม สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างเม็ดเงินในประเทศได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว

ซึ่งในเวลานี้แต่ละภาคส่วนในหน่วยงานของรัฐบาลโดยเฉพาะกรมการท่องเที่ยวเริ่มที่จะมีการขยับและผลักดันความช่วยเหลือให้กับสถานที่พัก โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดไปจนสถานบริการทั้งร้านเครื่องดื่มและร้านอาหารเพื่อช่วยสร้างแพลตฟอร์มที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆ

การพัฒนาด้านแพลตฟอร์ม กับท่องเที่ยวที่ต้องปรับพฤติกรรมเป็นการเที่ยวแบบ New Normal

โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ต้องมองเป็นลำดับต้นๆเลย คือในเรื่องของกำลังคน ด้าน Health & Wellness และ Digital Transformation ที่จะต้องช่วยเพิ่มทักษะพวกนี้ให้กับสถานที่ต่างในด้านโรงแรมที่พัก และจุดท่องเที่ยว

ซึ่งการท่องเที่ยวเองนั้นก็ได้เตรียมกำลังคนที่จะเข้าไปคอยช่วยดูแลให้ความรู้และความปลอดภัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าจะมีคนจากทั่วโลกรวมถึงคนไทยด้วยกันเองนั้นเริ่มออกท่องเที่ยวและใช้บริการกันมากขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้ทางกรมการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายไว้ว่าเป็นยุทธศาสตร์อีกหนึ่ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินให้ไหลเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมไปถึงการหมุนเวียนของเงินในประเทศเองจากนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มองถึงจุดประสงค์ของการทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทยที่แยกออกไว้เป็นสองส่วนหลักๆ

คือ ส่วนของการสร้างได้ให้กับคนไทย และช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อที่จะได้มีการกระตุ้นด้านการบริโภคในด้านภาคของประชาชนในส่วนของการเดินทางภายในประเทศไทยเอง อีกส่วนก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่จากฐานการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย

ตามแต่ละจังหวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจะเป็นตัวช่วยสร้างสมดุลเของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมามีชีวิตและชีวาอีกครั้ง ซึ่งทางการท่องเที่ยวเองนั้นก็จะมีแผนการรองรับในด้านการตลาดสำหรับส่วนนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ก้าวไปอย่างมั่นคง ด้วยสูตร 5R ที่ประกอบไปด้วย

Reboot คือการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

Rebuild คือปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวระหว่างประเทศ

Rebrand คือการสื่อสารการตลาดด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวในยุคนี้

Rebound คือการกระตุ้นในการตลาดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นกลับมาและท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

Rebalance คือการปรับสมดุลเพื่อความยั่งยืน โดยการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวจากโควิด19

 

สนับสนุนโดย.  แจ้งฝาก-ถอน ufabet