บริษัทที่มีการเติบโตจะต้องมีการขยายสาขา

หาบริษัทที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และสามารถประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกมากนักเพราะในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นจำนวนมาก และมีอัตราการเติบโตเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันบ้างธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมีมูลค่าของบริษัทเริ่มต้นจากมีมูลค่า 1 ล้านสามารถกระโดดไปเป็น 100 ล้านได้ภายในข้ามคืน นี่เองจะเป็นสาเหตุว่าทำไมในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

และมีอัตราการประสบความสำเร็จของธุรกิจเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากจะทำให้ธุรกิจเรานี้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องมีการขยายธุรกิจอยู่เสมอ เขาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดหากมีการประกอบธุรกิจไปสักพักจะเข้าสู่วงโคจรของการทำธุรกิจ นั่นก็คือเมื่อธุรกิจที่มีการประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างมากจากนั้นเมื่อไปถึงจุดสูงสุดสักพักก็จะมีการลดถอยของรายได้รวมถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจ

นี่จะเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมจะต้องขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆรวมถึงแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆนำมาประกอบธุรกิจต่างๆให้มีการเติบโตอยู่เสมอ เหล้านี้เองจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าใครที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จจะมีคนแนะนำให้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆหรือหาคู่ค้าในประเทศต่างๆที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

การที่มีบุคลากรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาร่วมมือกันทำหรือช่วยกันทำโครงการต่างๆจะทำให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพมากพอรวมถึงมีการประกอบกิจการต่างๆไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เมื่อมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประเทศนั้นและนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาร่วมกับธุรกิจของตัวเองมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทำงานอยู่เสมอจะทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตามอย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการขยายขอบเขตอยู่เสมอในการขยายฐานลูกค้า หากมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมและนั้นการแข่งขันที่เข้มข้นและมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงจะทำให้กลุ่มลูกค้ามีการขยายปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้บริการต่างๆก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน นี่เองจะเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจต่างๆที่มีการเติบโตเป็นจำนวนมาก

หรือมีการประสบความสำเร็จสักพักจะต้องมีการขยายไปยังธุรกิจต่างๆ หากธุรกิจเหล่านี้ไม่มีการพัฒนาหรือการเติบโตไปยังประเทศอื่นอาจจะทำให้รายได้ของธุรกิจนั้นลดลงและอัตราการเติบโตก็ลดลงเช่นเดียวกันจึงทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆทำให้ธุรกิจเรานั้นเติบโตอยู่เสมอและสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบกิจการใหม่ๆการไปค้นหาสถานที่ใหม่ๆ อาจจะทำให้ได้ข้อมูลรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่สามารถนำมาใช้พัฒนาของในประเทศของเรา 

ความสำคัญของการกำหนดกรอบงานวิจัยในองค์กร

การวิจัยเพื่อหาข้อสรุปหรือหาข้อที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเรื่องที่หลายๆบริษัทจำเป็นต้องมีการศึกษาและขยายขอบเขตเพื่อให้เข้าใจถึง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสินค้าต่างๆหรือในรูปแบบของการปฏิบัติในองค์กร สิ่งเหล่านี้เองงานวิจัยจึงต้องกำหนดจุดมุ่งหมายและเพิ่มขอบเขตให้ถูกต้อง เพื่อทำให้งานวิจัยในแต่ละบริษัทตอบสนองกับความต้องการของบุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาไปอย่างที่ทางต่างๆ

การเรียนรู้และหาทฤษฎีใหม่ๆในงานวิจัยหาข้อเท็จจริง ในส่วนของการทำงานและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในองค์กรต่างๆมีการหาข้อสรุปหรือหาข้อมูลต่างๆรวบรวมปัญหา เพื่อหาจุดมุ่งหมายของการวิจัยให้ได้มากที่สุด และนี่คือพื้นฐานของการวิจัยในบริษัทการนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการพัฒนาสินค้ารูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายการนำทฤษฎีต่างๆมาใช้ร่วมกับการเพิ่มศักยภาพในการทำงานถือเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้งานวิจัยจึงเป็นคำตอบได้หลายๆสิ่ง

แต่ละบริษัทที่มีการประยุกต์ใช้เรื่องราวต่างๆงานวิจัยหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการตามความเหมาะสม การพัฒนาและขยายขอบเขตในการผลิตการวิจัยจึงสามารถทำให้ช่วยในส่วนต่างๆได้ การกำหนดกรอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากเมื่อมีงานวิจัยต่างๆแต่ไม่สามารถกำหนดกรอบความรู้ได้หรือส่วนประกอบต่างๆ คนที่ดำเนินงานอยู่ไม่สามารถทำได้อย่างร่วงและตรงต่อเป้าหมาย

นึกว่าจะเป็นการเพิ่มขยายอุตสาหกรรมหรือการเพิ่มศักยภาพในการทำงานก็ถือว่าจำเป็นต้องหาข้อมูลในเชิงลึก ในตัวของความต้องการผู้บริโภคหรือผู้รับบริการก็ตาม นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์ความรู้ต่างๆในบริษัทหาข้อสรุปและข้อเท็จจริงให้ได้เหมาะสมที่สุด ในส่วนของผู้บริหารที่มีความรู้จำเป็นจะต้องควบคุมสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรอบความคิดที่จะร่วมในงานวิจัย

 

เพื่อหาคำตอบของสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือจะเป็นในส่วนของขอบเขตในการคาดเดาว่าองค์กรในต่อไปจะมีทิศทางอย่างไร อัตราการผลิตเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่จะพัฒนาในส่วนของบุคลากร ที่มีความสำคัญในบริษัทอย่างมากเพราะในส่วนเหล่านี้จะนำข้อมูลที่ได้พัฒนาหรืองานวิจัยที่ซับซ้อนมาใช้ทำให้บริษัทมีการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในส่วนนี้เองจะช่วยให้แก้ไขปัญหาของการบริหารและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ควบคุมปัญหาที่ก่อให้เกิดการควบคุมไม่ได้และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมากที่สุดในโลกเรานี้

จะมีกระบวนการในการทำงานเพื่อมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างโครงสร้างต่างๆของบริษัทขึ้นมา ในส่วนนี้เองจำเป็นอย่างมากว่าหาจุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือข้อสรุปต่างๆหากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมอาจจะทำให้กระบวนการวิเคราะห์หรือการวิจัยไม่สามารถควบคุมอยู่ในกรอบได้และไม่ตรงกับความต้องการ แล้วสิ่งที่บริษัทกำลังกระทำอยู่ณขณะนี้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจและกำหนดกรอบตั้งแต่ตอนเริ่มที่จะมีการวิจัยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ขอขอบคุณ  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อดีของการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ

บริษัทต่างๆที่มีโอกาสในการเติบโตในสภาวะหรือในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆ นึกว่าในประเทศไทยก็มีธุรกิจมากมายที่จะต้องค้นหาทรัพยากรต่างๆมาดำเนินกิจการของตัวเองให้มีความพัฒนาหรือแม้แต่ศักยภาพในการแข่งขันอยู่เสมอ และยิ่งในปัจจุบันไม่ว่าประเทศใดก็ต้องเปิดรับนักลงทุนมากมายเข้ามาในประเทศตัวเองการที่มีนักลงทุนเข้ามาประเทศของตัวเองนั่นหมายถึงว่าจะทำให้ประเทศนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศก็ดีมากยิ่งขึ้น

 หากจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าหนึ่งประเทศเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่ว่าประเทศนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถเอามาเดินงานธุรกิจได้ และมีนักลงทุนจำนวนมากลงเป็นเงินต่างๆเข้าไปในอุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าต่างๆภายในประเทศนั้นก็จะทำให้ประเทศนั้นสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ พอมีเงินทุนเข้าไปหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเองนี่เองคือความสำคัญว่าหากธุรกิจนั้นๆหรือประเทศนั้นๆ

ที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจหรือมีเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบต่างๆของประเทศของตัวเอง จำเป็นจะต้องดึงดูดนักลงทุนต่างๆเข้าไปลงทุนในประเทศเองเพราะหากมีการหมุนเวียนเป็นจำนวนมากจะทำให้เศรษฐกิจสามารถที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ของประชาชนในประเทศของตัวเองรวมถึงศักยภาพในการแข่งขันให้มันยิ่งขึ้น

 ประเทศไหนที่ไม่มีการลงทุนหรือมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้ประเทศนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนประชาชนไม่ค่อยมีเงินที่จะมาใช้จ่าย เพราะถ้าหาก 1 ครั้งที่มีการสร้างโรงงานขึ้นในเขตใดก็แล้วแต่จะทำให้เขียนนั้นไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างแรงงานต่างๆในการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานหรือเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วในส่วนต่อมาก็จะเป็นการว่าจ้างแรงงานที่เข้ามาทำในโรงงานนั้น

การที่มีการจ้างแรงงานต่างๆเข้ามาทำงานในบริษัทต่างๆจะทำให้แรงงานหล่นนั้นสามารถหาเงินกลับไปหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ ครอบครัวก็จะมีการใช้จ่ายและหมุนเวียนเงินในระบบต่างๆนี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศต่างๆจึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการที่จะดึงนักลงทุนหรือดึงดูดความสนใจของผู้ที่จะนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศของตัวเองเป็นจำนวนมาก 

เพราะต้องการให้ประเทศตัวเองพัฒนาไม่ว่าเป็นศักยภาพในการแข่งขันในตลาดรวมถึง การพัฒนาบริษัทภายในประเทศของตัวเองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะต่างชาติที่มีการลงเงินในประเทศตัวเองต่างๆจะนำเอาทรัพยากรหรือเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้เองจึงเป็นโอกาสให้บริษัทภายในประเทศนั้นๆสามารถเรียนรู้หรือนำเอาแม่แบบต่างๆเข้ามาใช้ร่วมกับธุรกิจของตัวเองได้ มีการพัฒนาไม่ใช่เพียงแต่เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นยังนำเอาศักยภาพในการแข่งขันหรือความรู้ความสามารถรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศนั้นๆด้วยทำให้ประเทศนั้นมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace สมัคร

การวิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

ในส่วนของงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบัน เป็นจะต้องมีแผนกในการวิเคราะห์ทางการตลาดหรือความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายตลาดเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ในส่วนเหล่านี้เองถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอยู่เสมอในตลาดของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการคิดวิเคราะห์หรือพัฒนาบุคลากรต่างๆที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการหรือส่วนของธุรกิจที่มีการขยายออกมาจากตัวบริษัทแม่เอง

 ในส่วนนี้เองไม่ว่าจะเป็นโครงการในไหนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งบริการต่างๆจำเป็นจะต้องมีความรู้และความชำนาญของบุคลากรภายในบริษัทเองเพื่อตอบสนองกับการเติบโตของบริษัทหากมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในบริษัทจะทำให้บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสมได้

เป็นอย่างมากที่ธุรกิจที่ลงทุนไปไม่ต้องการความล้มเหลวจะต้องมีองค์กรที่ดูแลในส่วนการเติบโตและควบคุมสายงานต่างๆให้ดำเนินงานไปในทิศทางที่มีการคาดหวังที่จะเติบโตไปอนาคต

อย่างไรก็ตามหาบริษัทนั้นๆที่มีโอกาสในการแข่งขันกับกลุ่มต่างๆแต่อยากจะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะในปัจจุบันที่มีการเติบโตและความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทต้องมีการพัฒนาปรับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมหรือเป็นในส่วนของโครงการต่างๆ

ที่จะต้องดำเนินงานจำเป็นจะต้องมีความรู้ความชำนาญในเส้นทางสายงานนั้นๆเพื่อตอบสนองกับการเติบโตของบริษัท การนำข้อมูลในเชิงเทคนิคมาวิเคราะห์จะทำให้รู้ได้ว่าจะพัฒนาหรือว่าลดโอกาสลดความเสี่ยงได้ในแบบใดกับสายงานนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทนั้น

ดำเนินโครงการทางด้านวิศวะ จะต้องมีการก่อสร้างตึกอาคารหรือแม้แต่ถนนเองบริษัทจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรเองหรือส่วนผู้บริหารเอง ที่จะเป็นส่วนในการตัดสินใจว่าจะดำเนินและวางโครงสร้าง

การทำงานไปในทิศทางไหนในส่วนนี้จึงต้องมีการศึกษากระบวนการทำงานต่างๆและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์สร้างแผนงานที่เหมาะสมต่อการทำงานของบุคคลต่างๆนำเสนอแผนงานนั้นเพื่อกระจายโอกาสต่างๆที่จะทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตไปได้และทำโครงการเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สิ่งจำเป็นอย่างมากในการนำเสนอแบบแผนโครงการต่างๆที่ถูกการวิเคราะห์มาแล้วว่ามีผลในการเติบโตและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งความเสี่ยงอีกด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทมีผลกระทบได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

การลงทุนระยะเวลาเพื่อให้บุคลากรเติบโต

การให้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือจะเป็นการให้อำนาจในการตัดสินใจ กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่แยกออกมาจากสายการบังคับบัญชา ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากมีการควบคุมที่แน่นอนเกินไปหรือว่าขึ้นตรงต่อใครบางคนจนเกินไปจะทำให้องค์กรเหล่านั้นมีความล่าช้าในการทำงาน

องค์กรมีความสนใจในการองค์กรให้เติบโตไม่ได้มาตรฐานในการทำงาน นั้นสามารถกระจายอำนาจหรือความคิดต่างๆไปยังสายงานของตัวเองได้ เพิ่มความมั่นใจให้กับหัวหน้างานต่างๆที่ดูแลในส่วนต่างๆของงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบหรือมีความชำนาญ ในส่วนนี้เองจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหัวหน้าแผนกแต่ละคนได้ การกระจายอำนาจจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและควรทำอย่างมาก

ในช่วงแรกของการทำงานอาจจะมีข้อบกพร่องหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด แต่ถ้าหากหัวหน้าแผนกเรานั้นมีการพัฒนาจากสิ่งที่ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ จนทำให้เขาสามารถไปเป้าหรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจนไปสู่สายงานบริหารได้ หลายๆคนที่เดินทางมาจากพนักงานธรรมดาหรือพนักงานระดับล่างสามารถมีการพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อไต่ระดับตัวเอง

หรือตำแหน่งตัวเองให้ขึ้นสูงไปเรื่อยๆ จนไปถึงหัวหน้าแผนกและสามารถปีนขึ้นไปจนถึงในกลุ่มผู้บริหารได้ เรานี้เองจึงมีหลายๆบริษัทให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจหรือสิทธิในการตัดสินใจกับคนที่ทำงานอยู่หน้างาน พบพนักงานปฏิบัติงานจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ได้ด้วยอะไร แล้วสามารถพัฒนาแผนกไปในทิศทางไหนได้บ้าง หาบริษัทที่มีการให้อิสระกับการทำงานมากจะทำให้

พวกเขาเหล่านั้นเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบริษัท แล้วสามารถบริหารองค์กรไปได้กับการพัฒนาไปได้อยู่ตลอดเวลา บางครั้งในการทำงานจะต้องมีแรงจูงใจต่างๆเพื่อกระตุ้นให้มีการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ การที่มีตำแหน่งหรือโอกาสในการพัฒนาตัวเองจะทำให้มีการกระตุ้นอยู่ในการทำงานของแต่ละบุคคลอยู่เสมอ หากมีการวางแผนที่เหมาะสมหรือมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสม

จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถตัดสินใจและพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่ทำงานสร้างความใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์ในแผนกตัวเองให้มีมากยิ่งขึ้น เรานี่เองคือสิ่งที่แต่ละบริษัทต้องมีความสนใจหรือใส่ใจว่าให้ผู้ปฏิบัติงานที่รู้ปัญหาที่สุด

มีโอกาสในการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือสามารถให้อำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา จะทำให้โอกาสในการเกิดปัญหาซ้ำหรือแม้แต่ในการทำทรัพย์สินทรัพยากรของบริษัทเสียหายลดน้อยลงด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมการพัฒนาบุคคลจึงต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์อย่างมากเพราะไม่ใช่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนคนเราจะสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้จะต้องใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน

 

สนับสนุนโดย  ดู E-SPORT

 

เตรียมรับมือเศรษฐกิจ

หลายคนคงอาจจะได้ยินการพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง โดยปกตอแล้วนั้นวิกฤตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นทุก 8-10 ปี และจะเกิดขึ้นตรงและไม่พลาดเลยทีเดียว

และมีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังออกมาพูดและโลกจะต้องฟังเขาเพราะเขานั้นเป็นคนที่ทำนายวิกฤตย่าง Subprime ไว้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอย่างมากว่าจะต้องเกิดขึ้นนั่นเอง และเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่อาจจะเกิดกับเรานั้นมีโอกาสในการเกิดสูงสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือการเตรียมตัวนั่นเองแล้ว

เราจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเหล่านี้ และในบางครั้งการเกิดวิกฤตเหล่านี้นั้นเราไม่อาจจะทราบสาเหตุได้ว่าจะเกิดจาดอะไรบ้าง ยกตัวอย่างการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่าง ต้มยำกุ้งและ Subprime โดยวิกฤตต้มยำกุ้งนี้นั้นเกิดจากการหละหลวมของธนาคาร คือให้คนกู้เงินง่าย โดยการที่คนคนหนึ่งคิดโปรเจ็คขึ้นมา และก็ได้เงินมาแต่ผลคือไม่ได้จัดทำโปรเจ็คจริงแต่การนำเงินที่กู้มานั้นไปทำอย่างอื่นแทน

อย่างเช่นเล่นหุ้น เป็นต้น ส่วนวิกฤต Subprimeคือเกิดจากการที่คนสามารถซื้อบ้านได้อย่างง่ายแต่ไม่สามารถมีกำลังในการจ่ายหนี้ที่ซื้อบ้านได้จริงนั่นเอง ซึ่ง้องถือว่าเป็นความหละหลวมที่เกิดจาดสถาบันการเงินนั่นเอง

วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่อาจจะมาจาก โซนยุโรปเช่นอิตาลีที่มีหนี้เสียเยอะ บ้างก็ว่าอาจจะเป็นโซนที่กำลังเจริญเติบโตโซนบ้านเราก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกัน และปัจจัยต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดเช่นการมีสงครามทางการค้าเป็นต้น ทำให้เกิดการกดดันทางเศรษฐกิจโลกขึ้นไปอีกนั่นเอง และการเกิดวิกฤตครั้งนี้จะใหญ่และหนักกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นเอง แต่บางคนก็คิดว่าอาจจะเกิดวิกฤตเบาๆเพียงเท่านั้นเนื่องจากธนาคารต่างๆมีการรัดเข็มขัดกันมากขึ้น 

โดยปกติแล้วนั้นก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนั้นทุกอย่างจะดีหมดการซื้อจะง่ายการขายจะคล่อง และดูจากอัตราดอกเบี้ย เงินฝากสูงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงมากนั่นเอง อย่างในช่วงที่เกิดวิกฤติที่ผ่านมานั้นก็เป็นเชนนี้นั่นเอง แต่ในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พูดอยากเพราะไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยกู้ที่สูงนั่นเอง

และเศรษฐกิจนั้นจะเป็นตัววัดความแข็งแรงของบริษัทด้วยนั่นเอง เพราะถ้ามีความแข็งแรงก็จะไม่ได้รับผลกระทบนั่นเอง และธุรกิจที่ไม่แข็งแรงจริงนั้นเมื่อเจอวิกฤตก็อาจจะล้มลงละจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่จะสามารถกู้กลับมาได้นั่นเอง และเมื่อกิจการรายได้ลดลงสิ่งเดียวที่กิจการทำได้ก็คือจะต้องลดรายจ่ายนั่นเอง

และสิ่งที่เป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ของกิจการนั่นก็คือพนังงานประจำนั่นเอง ก็อาจจะต้องมีการเลิกจ้างหรือพักงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้นั่นเอง ดังนั้นแล้วสิ่งที่ควรจะรับมือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็คือการประหยัดและกอดงานที่มีความมั่นคงและกิจการที่แข็งแรงไว้ให้ดีที่สุดนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  Ufabet ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

การควบคุมรายจ่ายต่างๆในช่วงเวลาวิกฤต

การลดขนาดองค์กรหรือธุรกิจที่กำลังมีปัญหาอยู่ขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการคัดคนออกหรือแม้แต่จะเป็นการลดขนาดของธุรกิจลงถือว่าได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ประเทศไทยถือว่ามีการขยายของอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติเอง

ก็ตามที่นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา เพิ่มศักยภาพในการทำงานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย แต่อย่างที่รู้กันว่าปัญหาเศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบต่อทุกฝ่าย นึกว่าจะเป็นทางภาคอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าส่งผลต่อการส่งออกการส่งออกในประเทศไทย

เป็นการส่งออกที่มีคุณภาพอย่างมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยิ่งในปัจจุบันที่มีคนลงทุนเป็นจำนวนมากในการทำธุรกิจเพื่อการส่งออกแต่ละขนาดนี้มีการชะลอตัวในการนำเข้าของสินค้าในแต่ละประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะประเทศไทย

ถือว่าพึ่งรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนมาก เรานี้เองจึงทำให้หลายๆฝ่ายมีการกลับมาทบทวนองค์กรของตัวเองว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้าง หากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้จะทำให้ค่าใช้จ่ายตอนนี้กลายเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของบริษัทและไม่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีความทวีความรุนแรงอยู่ได้อยู่ตลอดเวลา การปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างมาก

เพราะแต่ละบริษัทต้องผ่านวิกฤตต่างๆของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทมีการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างรวมถึงมีความสามารถในการสู้กับคู่แข่งในเวลาที่เหมาะสมได้ต่างๆในการทำงานถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตของบริษัทต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทรัพยากรต่างๆที่มีการสูญเสียให้น้อยที่สุดหรือแม้แต่จะเป็นการทดลองก่อนลงลดปริมาณผู้ปฏิบัติงานลง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้ลงซึ่งเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้จากการวางโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจหรือเป็นระบบธุรกิจของเราที่มีการวางไว้ในตอนต้น หากมีรอยรั่วตรงไหนก็สามารถตรวจสอบได้ทันที และสามารถอุดรอยรั่วเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการรถแผนกที่ไม่มีความจำเป็นลง

หรือแม้แต่จะลดอัตราการผลิตลงนี่ก็เป็นสามารถช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทนำมาหมุนเวียนหรือวัสดุต่างๆนำมาทำให้เกิดเงินขึ้นหรือมีการปรับตัวผลิตสินค้าใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำสินค้าที่สร้างเงินหมุนเวียนให้กับบริษัทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่นำมาบริหารในช่วงเวลาที่เกิดเศรษฐกิจอย่างนี้

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

SENTOSA BUGIS บูกีส

I Love Taimei ชานมไข่มุกและของทอดฉบับ ไต้หวันร้านนี้มีสาวสิงคโปร์เป็นผู้ก่อตั้ง ขายดิบขายดี ในย่านบูกิสจนต้องเปิดถึงสองสาขา เสิร์ฟเซตของ ทอดและชาไข่มุก ไม่ว่าจะเป็นเซตดัง Selina ที่เสิร์ฟ ชานมพร้อม BBQ Crispy Chicken หรือ Ella ที่เสิร์ฟกับ Extra Crispy Chicken กินร้านนี้แล้ว เหมือนได้โชคสองชั้น หนึ่งคืออาหารอร่อย สอง เหมือนได้ไปเที่ยวไต้หวันเลยละค่ะ 

Rockery เคาน์เตอร์ขายน้ำสีแดงฉานตั้งอยู่หน้า บันไดเลื่อน ทางขึ้นไปยังโซนร้านอาหารของ Bugis Junction ผ่านไปครั้งใดก็มักเห็นลูกค้า ยืนรอคิวอยู่ร่ำไป ด้อมๆ มองๆ เมนู จึงรู้ว่าเป็นร้านขายน้ำที่มี Mango Tango เป็นแก้วอร่อย ลองซื้อ มาชิมพบว่ารสชาติใช้ได้เลยเชียว ไม่หวานเจี๊ยบจนเกินไป และยัง มีมะม่วงสุกหลายชิ้นที่เติมให้อย่าง ไม่ขี้เหนียวด้วยค่ะ 

Ma Maison ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังแห่งย่านบูกิส ดิฉันและคุณสามีจองโต๊ะไว้ตอนบ่ายกว่าๆ แต่ลูกค้า ก็ยังแน่นร้าน ถึงแม้ทางเข้าจะเล็กกระจิริด แต่ข้างใน กลับใหญ่โอ่โถง ตกแต่งอบอุ่น ( มาก ) คล้ายอยู่ในซาเลต์ ของยุโรปผสานกลิ่นอายญี่ปุ่น เมนูแนะนำของร้านคือ สเต๊กเนื้อ แต่ดิฉันขอผ่าน ตัดสินใจชิมหอยทากอบเนย จานนิยมของชาวฝรั่งเศส กับสปาเกตตีหมึกดำแทน 

รสชาติอาหารจัดจ้านกว่าต้นตำรับตะวันตก หอมเนยและเข้มข้นถูกปากชาวเอเชีย บริการที่ดีเยี่ยม เมื่อเสิร์ฟอาหารครบ บริกรจะนำพวงกุญแจระบุ หมายเลขโต๊ะมาวางเพื่อให้เรานำไปชำระเงิน หาก 

อยากมารับประทานที่ร้านนี้ แนะนำให้จองก่อนล่วงหน้า โดยเฉพาะวันหยุดค่ะ เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ 11 . 30 – 15 . 00 น . และ 18 . 00 – 21 . 30 วันเสาร์ – อาทิตย์ 10 . 30 – 21 . 30 น . 

Miam Miam เห็นร้านน่ารักร้านนี้ผ่านตาที่ชั้น 2 กลางโซนช็อปปิ้งของวัยรุ่น Miam Miam เป็น ร้านอาหารฝรั่งเศสที่เก๋และเรียบง่าย จานอร่อยของ ร้านมีให้เลือกตั้งแต่สปาเกตตีไปจนถึงแพนเค้กและ ขนมหวาน เป็นมุมสบายที่ไม่พลุกพล่านของ Bug ‘ s Junction ค่ะ เปิดทุกวัน 11.30-22.00ราคาประมาณ 20-35 เหรียญ

นโยบายใหม่ของแม็คโคร เปิดบริการ 8.00 -20.00 น

นโยบายใหม่ของแม็คโคร เปิดบริการ 8.00 -20.00 น. ทั่วประเทศเพิ่มเวลาพิเศษคนพิการและคนแก่  6.00-8.00 น.

 

 

        มีประกาศออกมาจากจากบริษัทแม็คโครถึงลูกค้าที่ต้องการเข้าไปซื้อของที่ห้างแม็คโครว่าในขณะนี้ทางห้างแม็คโครได้ตระหนักถึงอันตรายต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ดังนั้นทางห้างแม็คโครจึงออกมาตรการเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทางห้างแม็คโคร ทุกสาขาจะมีช่วงเวลาเปิดทำการให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้ในเวลาตั้งแต่แปดโมงเช้า

และเปิดบริการต่อจนถึงสองทุ่มของทุกวัน  แต่จะมีช่วงเวลาพิเศษที่จะจัดสรร เวลาเอาไว้ให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้พิการ ลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุ และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ โดยสามารถมาซื้อได้ในเวลาพิเศษนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาหกโมงเช้าจนถึงแปดโมงเช้าของทุกวัน ซึ่งจะมีการเริ่มใช้ช่วงเวลาใหม่นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 นี้เป็นต้นไป

แและยังไม่มีกำหนดเวลา ว่าจะกลับมาใช้ช่วงเวลาเดิมอีกเมื่อไหร่ ซึ่งช่วงเวลาใหม่นี้จะเริ่มเหมือนกันหมดทุกสาขาทั่วไทย

       ส่วน สาเหตุที่ทางแม็คโครต้องมีการจัดสรรช่วงเวลาแบบนี้งั้นก็เพราะว่ากลุ่มลูกค้าของ Makro มีค่อนข้างหนาแน่นเวลาไปซื้อสินค้ามักจะไปกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่กันได้ดังนั้นทาง Makro จึงได้มีการออกนโยบายออกมาเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาลดการหนาแน่นของคนในแต่ละสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ในช่วงนี้ที่ต้องการลดปริมาณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งทาง Makro เล็งเห็นแล้วว่าณตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าไปซื้อสินค้าและบริการของ Makro ส่วนใหญ่จะมีการซื้อในปริมาณที่มากและค่อนข้างจะไปซื้อกันเยอะจึงทำให้จำนวนลูกค้าที่เดินอยู่ในห้างแม็คโครของแต่ละสาขาค่อนข้างหนาแน่นแต่ต้องต่อคิวกันนานเพื่อที่จะจ่ายเงินดังนั้นทาง Makro

จึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่สูงอายุรวมถึงผู้พิการจะได้ไม่ต้องไปยืนเบียดเสียดกับคนอื่นมากนัก ทั้งนี้ข้อกำหนดสำหรับผู้สูงอายุนั้น จะต้องมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

โดยที่ทางประตูทางเข้าของห้างแม็คโครจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนตรวจข้อมูลและตรงจุดนั้นก็จะมีการนำเซลล์ล้างมือรวมถึงการตรวจวัดไข้มาคอยให้บริการก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการของห้างแม็คโครเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

อันนี้ทางบริษัทแม็คโครเองจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้เว้นระยะห่างของลูกค้าในการเข้าซื้อสินค้าเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง

พนักงานเงินเดือนอยากรวย

คุณสามารถมีรายได้ปีละสองล้าน เดือนละสองแสน ภายในหนึ่งปีสามารถทำได้และเป็นจริงได้ แต่ต้องมีการลงทุนในหุ้นที่ถูกต้อง พนักงานเงินเดือนนั้นถือว่าเป็นคนที่สามารถบริหารเงินเดือนได้เก่งมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียว และวิธีที่สามารถจะเก็บเงินได้และเป็นวิธีเดียวเท่านั้นคือการ เก็บเนก่อนใช้เท่านั้น เพราะต่อให้ได้เงินเท่าไหร่เราก็จะใช้ไม่พอเท่านั้น  เมื่อมีการใช้ไม่พออยู่แล้วก็ควรเก็บก่อนใช้ไปเลยยังไงก็ต้องพอ ต้องมีการตัดใจ

คุณนักอนาคตแค่ไหน โดยปกตอแล้วนั้นคนเราโดยทั่วไปควรจะมีเงินเก็บอย่างน้อย5ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ประมาณ20ปีเดือนละประมาณไม่ถึง20,000 และจะทำอย่างไรให้มีเงินเก็บถึง5ล้าน การเอาเงินไปลงทุนกับหุ้นที่สามารถงอกเงยได้ เช่นการลงทุนในบริษัทที่ใหญ่ๆ เช่นการลงทุนสัก 4-5 ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นที่มั่นใจว่าจะไม่มีทางลงหรือลดมูลค่าในอนาคต น หุ้นพลังงาน เพราะตราบใดที่คนยังใช้พลังงานอยู่นั้นมันก็จะลงยาก และเมื่อมีการเจริญเติบโตของหุ้นเหล่านั้นผลตอบแทนเราก็เจริญเติบโตขึ้นนั่นเอง

โดยวิธีการลงทุนเราจะต้องลงทุนในหุ้นที่คิดว่าสามารถเจริญเติบโตในอนาคตได้ ไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ตามเช่นเรามองว่า ปตท.ดีและน่าจะมีโอกาสในการการเจริญเติบโตได้ เราอาจจะซื้อหุ้นในเรา50บาทวันนี้และมองว่าหุ้นจะมีการขึ้นไปเรื่อยๆและก็ซื้อเพื่อไว้ใช้ในอนาคตนั่นเอง ในเรื่องการขาดทุนในหุ้นนั้นก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงดังนั้นความเสี่ยงจึงสูงเช่นกัน

และไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามเราก็มีสิทธิ์ที่จะขาดทุนเหมือนกัน การซื้อหุ้นนั้นจึงไม่ควรลงทุนในหุ้นตัวเดียว เพราะหากมีการลงทุนหลายๆตัวในในแต่ละภาคธุรกิจ เชื่อว่าต้องมีสักภาคธุรกิจหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากนั่นเองอละนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงนั่นเอง

และในปัจจุบันนี้นั้นมีทั้งกองทุน LTF RMF เราจึงต้องมีการลงทุนในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะว่าภาษีนั้นจะมีช่องว่างให้เราใช้ เช่นถ้าลงทุนในส่วนนี้และจะได้ลดภาษีจำนวนเต็ม เช่นประกันเพราะถ้าหากเราไม่ลงทุนในประกันนั้นเราก็จะเสียภาษีอยู่ดีดังนั้นก็ลงทุนเท่ากับจำนวนที่เสียภาษีนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น ฝากได้ไม่เกิน500,000ก็ฝากแค่นั้น ด้วยฐานภาษีของเรา ก็ลงเต็มจำนวนไปเลยเพราะไม่งั้นเงินในส่วนนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นั่นเอง ดังนั้นเราก็จะสามารถลงทุนและมีเงินเก็บได้ด้วยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมาก ดังนั้นแล้วหากต้องการมีเงินการลงทุนกับสิ่งที่ถูกต้องก็จะเพิ่มเงินให้พนังงานเงินเดือนอย่างเรานั่นเอง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ufabet